Věda, výzkum a inovace

Od roku 2016 se u nás zvyšovaly výdaje na výzkum a vývoj.

Výdaje na výzkum a vývoj se od roku 2016 každoročně zvyšovaly v průměru o 10 %. Absolutně pak z 80,1 miliardy v roce 2016 na 111,6 miliardy v roce 2019. Vysoké tempo růstu se udržet nepodařilo. V roce 2020 výdaje vzrostly o 1,8 miliardy Kč na 113,4 miliardy korun, což znamenalo méně než 2% meziroční nárůst. Nejvíce prostředků na výzkum a vývoj se vynakládá v podnicích, a to především v automobilovém průmyslu a v oblasti ICT.

V roce 2020 bylo v podnicích na jejich výzkumnou a vývojovou činnost vynaloženo celkem 69,1 miliardy. Částku vyšší než 500 milionů korun vynaložilo 26 podniků, z nichž 21 bylo pod zahraniční kontrolou. V roce 2020 šlo do výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu více než 38 miliard Kč, o 10 miliard Kč více než před pěti lety. V letech 2015 až 2020 investoval stát do výzkumu a vývoje celkem 200 miliard korun.

bit.ly/veda-vyzkum-a-inovace

Pracovníci

V roce 2020 ve výzkumu a vývoji (VaV) působilo na plný či částečný úvazek 118 tisíc pracovníků. Po přepočtu na plnou roční pracovní dobu to bylo 81 tisíc osob. Na našich vědeckých pracovištích působí i Slováci, Rusové, Ukrajinci a Indové.

Výdaje

V letech 2018 až 2020 byly celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku vyšší než 100 miliard Kč. Vzhledem k meziročnímu poklesu HDP dosáhl v roce 2020 jejich podíl na HDP 2 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii samostatné republiky, která se blíží průměru EU27.

Patenty a licence

V roce 2020 bylo českým i zahraničním subjektům Úřadem průmyslového vlastnictví ČR uděleno či validováno celkem 7 470 patentů. Zahraničním přihlašovatelům náleželo 93 % z nich, na české subjekty připadlo zbylých 7 %, tedy 525 patentů.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech