Věda, výzkum a inovace

V roce 2018 dosáhly výdaje na výzkum a vývoj 102,8 mld. Kč, v roce 1995 se jednalo o 14,0 mld. Kč.

Český výzkum a vývoj zaznamenal v roce 2018 dynamický růst. Podniky, český stát a Evropská unie vynaložily v roce 2018 na výzkum a vývoj prováděný na našem území celkem 102,8 miliardy Kč. Výdaje poprvé překonaly stomiliardovou hranici. V roce 1995 to bylo jen 14 miliard Kč. Na financování domácího výzkumu a vývoje se český stát v posledních letech podílí přibližně z jedné třetiny. V roce 2018 na něj konkrétně vynaložil 35 miliard korun. Největší část prostředků směřoval do výzkumu a vývoje prováděného na veřejných vysokých školách (15,9 mld. Kč) a v jednotlivých ústavech Akademie věd ČR (10,0 mld. Kč). Podniky ve stejném roce obdržely z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj 4,5 mld. Kč.

Předchozí článekÚzemí, sídelní struktura
Další článekVolby

Česko v číslech