Vzdělávání

Počty žáků a studentů všech stupňů škol se v roce 2020 zvýšily.

Ve školním roce 2020/2021 měly základní školy téměř milion žáků, o pětinu více než před deseti lety, kdy do lavic usedalo nejméně žáků od vzniku Česka. Po výrazném poklesu a následné stagnaci opět vzrostl i počet středoškoláků a vysokoškoláků. V případě základních a středních škol za to mohly populačně silné ročníky, u vysokých škol pak zejména zájem cizinců.

Ve školním roce 2020/2021 dosáhl celkový počet středoškoláků 432,9 tisíce. Odborné vzdělávání s maturitní zkouškou navštěvovalo 45 % žáků, 30 % tvořili žáci gymnázií a 21 % připadlo na žáky se středním vzděláváním s výučním listem. Ve srovnání s rokem 2010 studovalo na vysokých školách v roce 2020 o bezmála 100 tisíc méně studentů. Úbytek se dotkl téměř všech skupin oborů.

V roce 2020 pobírali učitelé v regionálním školství v průměru 43 318 Kč měsíčně hrubého. Meziročně si polepšili o více než 3 600 Kč.

bit.ly/vdb-vzdelavani

Základní údaje

Počet základních škol se mezi školními roky 2010/2011 a 2020/2021 zvýšil o 91 na 4,2 tisíce, o 437 vzrostl počet mateřských škol, kterých bylo 5,3 tisíce. Naopak o 143 zařízení se snížil počet středních škol, kterých u nás působilo v roce 2020/2021 celkem 1 280.

Gymnázia, veřejné a soukromé vysoké školy

Počet soukromých vysokých škol mezi roky 2010 a 2020 poklesl ze 43 na 31 a stav jejich studentů se snížil o polovinu. Počet 26 veřejných vysokých škol naproti tomu zůstal nezměněn, o pětinu se však snížil stav jejich studentů.

Učitelé, mzdy

V regionálním školství nejvíce vydělávali učitelé ve veřejných vysokých školách, jejichž průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2020 dosáhla 58,7 tisíce Kč. Nejméně naopak pobírali učitelé v mateřských školách (36,6 tisíce Kč), kde pracovalo jen 1 % mužů.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech