Vzdělávání

V roce 2018 bylo v ČR celkem 355 gymnázií, studovalo na nich 130 133 žáků. Počet dívek byl o třetinu vyšší nežli počet chlapců.

Celkem 364 tisíc dětí v roce 2018 navštěvovalo 5 287 mateřských škol. Z nich 7,5 % tvořily školky soukromé, jejichž počet se za posledních deset let pětinásobně zvýšil. Základní školy navštěvovalo celkem 941 tisíc žáků, což je o 15 % více než před 10 lety. Počet škol se za tu dobu téměř nezměnil, přibyly ale nové třídy. Pokles počtu žáků středních škol se v posledních letech zastavil a v roce 2018 dosáhl tento počet 421 tisíc. Tři čtvrtiny středoškoláků studovaly střední školy s maturitní zkouškou, z toho 44 % v odborném středním vzdělávání a 31 % na gymnáziích. Pětina žáků středních škol navštěvovala školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem a 3,5 % se věnovala nástavbovému studiu. Ostatní studovali v oborech středního vzdělávání bez výučního listu i maturity nebo na konzervatořích. Na 26 veřejných a 36 soukromých vysokých školách v České republice v roce 2018 studovalo 290 tisíc studentů. Většina studentů (90 %) studovala na veřejných vysokých školách.

Předchozí článekVolby
Další článekZahraniční obchod se zbožím

Česko v číslech