Zahraniční obchod se zbožím

Pandemie koronaviru rozkolísala v roce 2020 zahraniční obchod.

Celkový obrat zahraničního obchodu se zbožím v roce 2020 v Česku ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru. V porovnání s rokem 2019 klesl obrat o 6,2 % a dosáhl hodnoty 6 786,2 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu (saldo) skončila přebytkem 179,9 mld. Kč ve srovnání se 145,7 mld. Kč v roce 2019.

Celkové saldo od roku 2011 neustále roste. Například v roce 2011 dosáhlo hodnoty 12,0 mld. Kč, o rok později již 64,4 mld. Kč. Celkové saldo v roce 2020 příznivě ovlivnil především meziročně menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 55,7 mld. Kč, a to vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství, a se základními kovy o 22,2 mld. Kč. Nepříznivý vliv měl zejména pokles aktivní bilance s motorovými vozidly o 34,5 mld. Kč, elektrickými zařízeními o 21,5 mld. Kč a textiliemi o 7,3 mld. Kč.

bit.ly/vdb-zahranicni-obchod

Vývoz, dovoz, bilance

V roce 2010 byla celková bilance zahraničního obchodu Česka pasivní (–20,6 mld. Kč), od roku 2011 byla aktivní a až do roku 2016 i každoročně vyšší. Po přechodném propadu v roce 2018 s hodnotou 98,5 mld. Kč opět následovaly meziročně vyšší bilance.

EU27, Čína, Německo

Obchodní bilance se zeměmi EU27 vzrostla mezi lety 2010 a 2020 o více než 60 %. Hlavním obchodním partnerem Česka je Německo, s nímž máme dlouhodobě nejvyšší přebytek obchodní bilance. Naopak největší deficit vykazuje zahraniční obchod s Čínou.

Další vybrané země

Mezi lety 2010 až 2020 vzrostl vývoz na Slovensko, do Polska a Ruska téměř o polovinu, o třetinu do Francie a Spojeného království. Nově máme pozitivní bilanci s Ruskem, ale zvyšuje se závislost na dovozu z Polska. Naopak Slovensko je závislejší na dovozu z Česka.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech