Zahraniční obchod se zbožím

Bilance zahraničního obchodu v roce 2018 skončila přebytkem 98,5 mld. Kč FOB/CIF.

Vývoz České republiky v roce 2018 dosáhl 3,6 bilionu korun, z čehož 84 % souhrnného objemu českého exportu směřovalo do EU. Největším odběratelem je dlouhodobě Německo, které zaujímalo 31 % našeho exportu. Hlavní vývozní položkou na unijní trh jsou stroje a dopravní prostředky (38 % celkového exportu). Vyšší podíly exportu do EU vykazují také polotovary a materiály, chemické výrobky a průmyslové spotřební zboží. Dlouhodobě roste také podíl „High Technology Products“ na celkovém zahraničním obchodu Česka, který v roce 1993 tvořil jen 5,1 % a v roce 2018 již 17,9 %. Hodnota dovozu zboží ze zemí EU dosahovala 67 % celkového importu v hodnotě 3,5 miliardy Kč. Hlavní položku importu představovala motorová vozidla a dále počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení.

Předchozí článekVzdělávání
Další článekZaměstnanost, nezaměstnanost

Česko v číslech