Zaměstnanost, nezaměstnanost

V roce 2018 byl historicky nejnižší počet nezaměstnaných, a to 121,6 tisíce osob. Naopak nejvyšší počet nezaměstnaných byl v roce 2000 a činil 454,5 tisíce osob.

Rok 2018 byl ve statistice zaměstnanosti a nezaměstnanosti v mnoha oblastech výjimečný. Došlo k bezprecedentnímu poklesu nezaměstnanosti na straně jedné a zrcadlově k nárůstu počtu volných pracovních míst na straně druhé. Počet zaměstnaných vystoupal na historicky rekordní úroveň, když atakoval hranici 5,3 milionu osob. Míra zaměstnanosti činila 59,2 %. V roce 1993 bylo v Česku 4,9 milionu zaměstnaných osob a míra zaměstnanosti dosáhla 58,8 %. Celkový počet nezaměstnaných se v roce 2018 snížil na 121 tisíc osob. Obecná míra nezaměstnanosti se tak dostala na historicky rekordně nízkou hodnotu 2,2 %. Počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil na 34,9 tisíce osob, a více než rok tak bylo bez práce jen 31,5 % nezaměstnaných. Celkový počet nezaměstnaných v roce 1993 byl 220 tisíc osob. Obecná míra nezaměstnanosti tehdy dosáhla 4,3 %. Více než desetinu zaměstnaných osob v Česku tvoří v současnosti lidé s cizím státním občanstvím.

Česko v číslech