Zdravotnictví, pracovní neschopnost

Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv jen jako nepřítomnost nemoci či vady (WHO, 1946). V roce 1977 se objevila doplňující charakteristika zdraví jako schopnosti vést sociálně a ekonomicky produktivní život.

Počet nemocnic v Česku postupně klesá. V roce 2000 jich působilo 211, v roce 2018 jen 194. O třicet ale vzrostl v tomto období počet lázeňských léčeben a o pět bylo více hospiců. Od roku 2000 rovněž stoupl počet lékařů z 38 na 50 tisíc. Snížil se tak průměrný počet pacientů na jednoho lékaře z 287 na 250. V Česku se výrazně zvýšila bezpečnost práce. Mezi lety 1995 a 2018 klesl počet pracovních úrazů o více jak polovinu. Češi prostonali v roce 2018 celkem 77,2 milionu dnů. Nahlášeno bylo 1,8 milionu případů pracovní neschopnosti, tedy nejvíce za posledních deset let. V přepočtu na 100 nemocensky pojištěných osob bylo nahlášeno 39 případů za rok, což bylo o 9 více než v roce 2013 a o 2,5 více než v roce 2017. Pro nemoc chybělo v roce 2018 na pracovišti každý den v průměru 181 433 pojištěnců, následkem pracovního úrazu 7 043 a kvůli jinému než pracovnímu úrazu 22 913 nemocensky pojištěných.

Předchozí článekZaměstnanost, nezaměstnanost
Další článekZemědělství

Česko v číslech