Zdravotnictví, pracovní neschopnost

Nárůst případů pracovní neschopnosti byl v roce 2020 rekordní.

Počet nemocnic v Česku v porovnání s rokem 2000 klesl. Zatímco tehdy jich fungovalo 211, v roce 2020 jich bylo 200, z toho 159 nemocnic akutní péče a 41 nemocnic následné péče. Počet případů hospitalizace se po celé sledované období pohyboval kolem 2 mil. ročně. Výrazně klesla průměrná ošetřovací doba v nemocnicích akutní péče, a to z 8,1 na 6,3 dne.

V roce 2020 bylo v Česku nahlášeno celkem 2,4 milionu případů pracovní neschopnosti. To je o čtvrtinu více než v předchozím roce. Přitom mezi lety 2010–2019 tento počet rostl v průměru o 4,4 % ročně. Do počtu případů jsou kromě nemocí a úrazů započteny i karantény.

bit.ly/vdb-zdravotnictvi-pracovni-neschopnost

Zdravotnická zařízení

České zdravotnictví v roce 2020 disponovalo 159 nemocnicemi akutní péče s 59 tisíci lůžky, 21 psychiatrickými nemocnicemi se 7,4 tisíce lůžek, 93 lázeňskými léčebnami s 18 tisíci lůžky a 39 léčebnami pro dlouhodobě nemocné se 3,8 tisíce lůžek.

Lékaři

V roce 2020 vykonávalo praxi v nemocnicích akutní péče 22,2 tisíce lékařů (po přepočtu na plný pracovní úvazek), což bylo o 20 % více než v roce 2010. Průměrná hrubá měsíční mzda lékaře1) vzrostla mezi lety 2015 a 2020 o 36 % a dosáhla 74,2 tisíce Kč.

Hospitalizace a návštěvy v zařízeních

Počet návštěv ambulantních zařízení na jednoho obyvatele se mezi roky 2010 a 2020 zvýšil z 9,5 na 10,5. Nárůst je dán zejména zvýšením počtu návštěv praktického lékaře pro dospělé. Nejdelší průměrnou ošetřovací dobu měly v roce 2020 psychiatrické nemocnice.

Onemocnění covid-19 v roce 2020

Zdravotní statistiky roku 2020 byly silně ovlivněny epidemií onemocnění covid-19. Pozitivní výsledek testu mělo 732 tisíc osob, z toho 56,6 tisíce bylo hospitalizováno. Celkem V roce 2020 v souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo 12 tisíc osob.

Pracovní neschopnost

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti meziročně vzrostl z 81,2 milionu prostonaných dnů v roce 2019 na 94,2 milionu dnů v roce 2020, tedy o 16 %. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti klesla o 3 dny na 39,4 dne.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech