Zemědělství

České zemědělství se koncentruje do větších podniků.

Produkce zemědělského odvětví se v roce 2020 zvýšila o 5,6 % na 149,0 mld. Kč. Rostlinná produkce vzrostla o 9,3 % a dosáhla hodnoty 87,4 mld. Kč, a to díky dobrým sklizním. Hodnota živočišné produkce 52,6 mld. Kč zaznamenala snížení o 0,4 %, nejvýraznější pokles nastal u skotu a drůbeže. Naopak vzrostla produkce vajec a mléka.

Mezi lety 2000 až 2020 poklesl počet zemědělských subjektů, a to o čtvrtinu, přičemž mezi fyzickými osobami to byla bezmála třetina. Snížila se rovněž výměra obhospodařované půdy, když úbytek za posledních 20 let činil více než 130 tisíc hektarů. Zároveň se zvýšila průměrná výměra zemědělských subjektů z 93 na 121 hektarů. Na významu postupně nabývá ekologické zemědělství. V roce 2020 bylo Česko soběstačné ve výrobě hovězího a telecího masa, mléka, mléčných výrobků a cukru. V ostatních položkách jsme byli závislí na jejich dovozu.

bit.ly/vdb-zemedelstvi

Produkce zemědělského odvětví

Celková hodnota produkce zemědělského odvětví v Česku vzrostla v běžných cenách v roce 2020 v porovnání s rokem 2002 o 46 %. Rostlinná produkce se zvýšila o 72 % a živočišná o 9 %. Přispěla k tomu především výroba obilovin, technických plodin, mléka a skotu.

Plochy a sklizeň

Hlavním druhem zemědělských plodin pěstovaných na našich polích byly v roce 2020 obiloviny. Z celkové osevní plochy půdy o rozloze 2,5 milionu hektarů se pěstovaly na více jak 54 %. Pícniny zabíraly 21 %, řepka 15 % a například brambory jen 1 %.

Hospodářská zvířata

Od roku 1993 poklesl o téměř polovinu stav skotu, o třetinu krav a o čtvrtinu ovcí. Pouze chov koní se zvýšil o tři čtvrtiny. Zemědělci se v dubnu 2021 starali o 1,4 milionu kusů skotu, z toho o 586 tisíc krav, a dále o 183 tisíc ovcí a 33 tisíc koní.

Spotřeba potravin na 1 obyvatele

Roční průměrná spotřeba mléka a mléčných výrobků na obyvatele stoupla mezi roky 1993 a 2020 o 72,4 kg, ovoce o 15,1 kg a zeleniny o 19 kg. Spotřeba masa se snížila jen nepatrně, o 0,3 kg. Od vstupu Česka do EU se prohlubuje závislost na dovozu potravin.

Maso, mléko, mléčné výrobky, sýry, vejce a máslo

Od roku 1993 se výrazně proměnila struktura spotřeby jednotlivých druhů masa. Výrazně se snížila u hovězího, a to o 11 kg, naopak na oblibě získalo drůbeží. Toho se roku 2020 spotřebovalo o 18,1 kg více. Spotřeba vepřového masa a ryb byla relativně stabilní.

Ovoce, brambory a zelenina

Obliba ovoce a zeleniny u obyvatel Česka stále roste. Průměrná roční spotřeba se zvýšila u všech vybraných druhů ovoce s výjimkou jablek, kde mezi roky 1993 a 2020 klesla o 2,9 kg. Spotřeba brambor se za stejné období snížila o 18,9 kg.

Pekárenské výrobky, obiloviny a nápoje

S výjimkou chleba a žitné mouky vzrostla od roku 1993 průměrná spotřeba pekárenských výrobků a obilovin. Spotřeba pšeničné mouky se zvýšila o 6,4 kg, rýže o 4 kg a těstovin o 4,4 kg. Spotřeba piva

Česko v číslech