Zemědělství

Výměra obhospodařované orné půdy v roce 2018 činila 2 487 tis. ha.

Mezi lety 1998 a 2018 stoupla rostlinná produkce v Česku o polovinu, živočišná produkce naopak mírně klesla. Od roku 1993 klesla celková osevní plocha o 718 tisíc hektarů, takže v roce 2018 zabírala 2,46 milionu hektarů. Výnosy z hektaru se u většiny zemědělských plodin zvýšily. Výrazně se ale snížily stavy skotu a prasat, mírněji pak drůbeže a ovcí, naopak o 16 tisíc kusů vzrostl počet koní. Češi si od doby sametové revoluce více oblíbili obiloviny, luštěniny, zeleninu a ovoce. Poklesla naopak spotřeba konzumního mléka, masa, brambor a cukru. V roce 1989 se zkonzumovalo 30,0 kg hovězího masa na obyvatele, v roce 2018 spotřeba hovězího masa představovala 8,7 kg. Naopak u drůbežího masa došlo k nárůstu spotřeby z 13,0 kg v roce 1989 na rekordních 28,4 kg v roce 2018.

Česko v číslech