Kategorie

Kategorie

Informace ve znakovém jazyce

Informace podané ve formě srozumitelné pro neslyšící respondenty usnadňují jejich zapojení do integrovaných šetření v domácnostech.

Sociální problém není jenom chudoba

"Standardní kritéria chudoby neříkají nic o tom, jak se má průměrný člověk, který pracuje," říká Lucie Trlifajová, ze Sociologického ústavu AV ČR.