Podmínky použití

Podmínky pro využívání a další zveřejňování informací z časopisu a webu Statistika&My

Statistické informace Českého statistického úřadu je možné:

  • šířit: kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,
  • využívat a citovat v jiných dílech,
  • využívat komerčně,

a to při dodržení následujících podmínek:

  • jako zdroj dat bude uveden Český statistický úřad (nesmí tím však vzniknout dojem, že ČSÚ podporuje uživatele dat nebo způsob, jakým dílo užívá),
  • statistické údaje a informace budou použity pouze tak, že nebude nijak pozměněn nebo upraven jejich význam.

Další šíření dokumentů, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran (články, fotografie, umělecká díla) nebo jejich podstatných částí je povoleno pouze na základě předchozího písemného souhlasu vydavatele časopisu Statistika&My. Při uveřejnění musí být uveden zdroj, tedy název, číslo a ročník tištěného časopisu, nebo hypertextový odkaz na zdroj na internetu.

ČSÚ se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené v důsledku používání dat z časopisu Statistika&My a internetových stránek www.statistikaamy.cz nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

ČSÚ si vyhrazuje právo z provozních nebo odborných důvodů dočasně omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění.