04 Historie sčítání lidu

1777 | Nový konskripční patent

Soupisy zachycovaly domácí obyvatelstvo, které se dělilo na přítomné a nepřítomné.
Soupisy zachycovaly domácí obyvatelstvo, které se dělilo na přítomné a nepřítomné.

V roce 1777 byl vydán nový konskripční patent, který se s mírnými změnami a odchylkami stal základem soupisů až do roku 1851. Až do roku 1828 prováděly každoročně konskripci souběžně vojenské a politické úřady. Poté se interval sčítání změnil na tříletý a sčítání proběhla v letech 1830, 1834, 1837, 1840, 1843 a 1846. Údaje získané v tříletých periodách byly ale pouze revizí dříve zjištěných údajů, nikoli zcela novým zjišťováním. Zapisovalo se domácí obyvatelstvo (tj. osoby příslušné do dané obce), které se rozlišovalo na přítomné a nepřítomné. Údaje o mužské části populace byly z vojenských důvodů podrobnější. Až patentem z 25. října 1805 bylo nařízeno, aby stejně přesně jako muži byly evidovány i ženy a aby konskripce zahrnovaly i děti už od narození. Teprve od roku 1807 jsou výsledky vojenských i politických šetření jednotné.

Od 80. let 18. století byly na panstvích a ve městech (později i v obcích) založeny tzv. populační knihy, které zaznamenávaly zvlášť každou rodinu se všemi členy domácnosti. Hlava rodiny měla za povinnosti všechny případné změny (úmrtí, narození atd.) bezodkladně hlásit.

Víte, že…
pro potřeby soupisu v roce 1770 bylo poprvé uloženo očíslovat všechny domy a po konskripci bylo zakázáno měnit příjmení?

Víte, že…
výsledky konskripcí byly od roku 1828 pravidelně otiskovány v oficiálních „Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie“ (1828–1865)?

Titulní list patentu císařovny Marie Terezie z 10. března 1770.
Titulní list patentu císařovny Marie Terezie z 10. března 1770.
Robotní seznam datovaný rokem 1777.
Robotní seznam datovaný rokem 1777.

Příběh statistiky