04 Historie sčítání lidu

1857 | Od soupisu ke sčítání

Sčítání lidu z roku 1857 je označováno jako přechod mezi soupisy obyvatelstva a moderními sčítáními lidu. Poprvé se konalo k jednomu okamžiku, a to k 31. říjnu 1857. Na přípravu měli úředníci pouze sedm měsíců, neboť císařské nařízení vyšlo 23. března 1857. Na rozdíl od soupisů obyvatelstva, které poskytovaly pouze základní údaje o počtu obyvatel a jejich struktuře, se sčítání lidu prováděná od poloviny 19. století stávají základním pramenem statistických dat, nejen o obyvatelstvu, o jeho počtu a složení, ale zároveň o celé ekonomice země. Od roku 1857 se na realizaci sčítání obyvatelstva už nepodílely vojenské úřady.

Víte, že…
první statistický kongres se konal v Bruselu v roce 1853? Jedním z jeho závěrů bylo doporučení, aby sčítání prováděl jediný orgán ve státě a aby bylo prováděno k jedinému dni. Dalším doporučením bylo pravidelné konání sčítání v intervalu 10 let.

Příběh statistiky