03 Novověk

1945–1948 | Statistika v období poválečné obnovy

Jedním z úkolů statistiků v poválečném období bylo vytvoření soupisu válečných škod.
Jedním z úkolů statistiků v poválečném období bylo vytvoření soupisu válečných škod.

Bezprostředně po skončení 2. světové války byl opět zřízen Státní úřad statistický s celostátní působností, s cílem navázat na vysokou předválečnou úroveň československé statistiky. Organizace statistické služby v českých zemích a na Slovensku nebyla jednotná. Metodika a i získávání dat pro ostatní statistiky se v obou částech republiky lišily, údajů na celostátní úrovni bylo málo a jejich spolehlivost nebyla velká. Zpočátku existovala za celý stát pouze statistika zahraničního obchodu.

Po 2. světové válce se změnily počet a struktura obyvatelstva.
Po 2. světové válce se změnily počet a struktura obyvatelstva.

Poválečné období bylo pro statistiky dobou intenzivní činnosti vedoucí jak k obnově předválečných, tak i vytvoření nových okruhů pravidelných statistických zjišťování. V této době byly provedeny i rozsáhlé akce, k nimž patřil soupis obyvatelstva na Slovensku k 4. říjnu 1946. V českých zemích byl soupis obyvatelstva proveden k 22. květnu 1947. Z těchto soupisů bylo zřejmé, že období 2. světové války znamenalo velký zásah do národnostní struktury, zejména v důsledku odsunu německého obyvatelstva.

Již v září roku 1945 provedl statistický úřad soupis válečných škod. Výsledky tohoto soupisu vyšly tiskem ve „Statistické ročence ČSR 1948“. Metodické materiály a rozborové a přehledové soubory z různých tematických oblastí vycházely ve „Statistickém zpravodaji“.

Víte, že…
na začátku roku 1948 vyšla statistická příručka, která veřejnost informovala o základních výsledcích statistických šetření v letech 1946–1947? První poválečná statistická ročenka vyšla na konci roku 1948 a další ročenky vycházely až od roku 1957.

Příběh statistiky