04 Historie sčítání lidu

1961 | SLDB

Získané údaje bylo třeba zakódovat. © ČTK (foto), 2013
Získané údaje bylo třeba zakódovat. © ČTK (foto), 2013

Další sčítání na našem území se uskutečnilo k 1. březnu 1961 a poprvé bylo označeno jako „sčítání lidu, domů a bytů“ (SLDB). Celé zpracování cenzu bylo tentokrát provedeno za trvale bydlící obyvatelstvo a podle koncepce tzv. cenzových domácností. Data sčítání za bydlící obyvatelstvo umožnila následně založit a vést roční bilance obyvatelstva podle řady kritérií, např. podle rodinného stavu. Podrobné zpracování údajů o cenzových domácnostech významně rozšířilo informace o struktuře rodin a domácností, o jejich velikosti, umožnilo kvantifikovat rozsah vícegeneračního soužití, zjistit počty a složení neúplných rodin se závislými dětmi a umožnilo popsat způsob a podmínky bydlení.

Oproti předcházejícím sčítáním se rovněž poprvé zjišťovaly a zpracovaly údaje o dojížďce do zaměstnání mezi okresy i do větších měst. Stejně tak poprvé byly získány údaje o družstevních rolnících, kteří představovali novou sociální skupinu. SLDB 1961 poskytlo také podrobné údaje o úrovni školního vzdělání podle věkových skupin a pohlaví.

Množství publikovaných údajů a analytické využití dat ze sčítání bylo oproti předchozím cenzům mnohem rozsáhlejší. Hlavní výsledky sčítání 1961 vyšly v letech 1965–1967 ve čtyřech svazcích pod společným názvem „Sčítání lidu, domů a bytů v ČSSR k 1. březnu 1961“. V letech 1963–1965 byly postupně vydány tiskem jednotlivé krajské publikace, které obsahovaly velké množství podrobných údajů a které byly doplněny analýzou výsledků za celý kraj a jeho okresy. V roce 1965 vyšla tiskem celostátní publikace „Vývoj společnosti ČSSR v číslech“ a o rok později byl vydán „Statistický lexikon obcí ČSSR 1965“.

Víte, že…
cenzová domácnost je nejmenší skupina osob, spjatá společným bydlením, společným hospodařením a většinou i příbuzenskými vztahy? Dělí se na úplné rodinné domácnosti, neúplné rodinné domácnosti, vícečlenné nerodinné domácnosti a domácnosti jednotlivců. Koncept cenzové domácnosti zavedl Státní úřad statistický jako první na světě. Naposledy byly výstupy za cenzové domácnosti zpracovány při sčítání v roce 2001.

Víte, že…
data ze SLDB 1961 umožnila založit a následně vést roční bilance obyvatelstva podle trvalého pobytu a řady dalších kritérií?

Víte, že…
při sčítání v roce 1961 bylo sečteno 2 869 370 bytových a 3 214 263 cenzových domácností? To znamená, že 327 106 bytových domácností bylo tvořeno více než jednou domácností cenzovou.

Předchozí článek
Další článek

Příběh statistiky