04 Historie sčítání lidu

1970 | SLDB

Novými zjišťovanými znaky při sčítání k 1. prosinci 1970 se stalo rodné číslo, mateřský jazyk, státní příslušnost a v rámci zjišťování dojížďky do zaměstnání, škol a učení její frekvence, vzdálenost, doba a používaný dopravní prostředek. Důležité bylo sledování chtěného nebo nechtěného soužití cenzových domácností v jednom bytě a dále vybavení domácností některými předměty dlouhodobého užívání.

Počítačové zpracování výsledků za pomoci velkokapacitního sálového počítače umožnilo velmi širokou publikaci údajů. Poprvé byly výsledky sčítání zpracovány za tzv. základní sídelní jednotky (tj. lokality ve venkovském osídlení a urbanistické obvody ve vybraných městech).

Víte, že…
se sčítáním lidu bylo od roku 1970 spojováno 2% výběrové šetření u domácností tzv. Mikrocensus, jehož základním cílem bylo zjišťování diferenciace v příjmové úrovni různých skupin domácností a postižení některých dalších stránek jejich životní úrovně?

Předchozí článek
Další článek

Příběh statistiky