04 Historie sčítání lidu

2001 | SLDB

Sčítání v roce 2001 bylo opět integrovaným populačním, bytovým a domovním cenzem. Rozhodným okamžikem byla půlnoc z 28. února na 1. března.

Průběh tohoto sčítání komplikovaly některé nově vzniklé skutečnosti, mj. i relativně velký počet osob a domácností, které využily možnost odevzdat sčítací tiskopisy na obecním úřadě nebo je doručili přímo na pracoviště ČSÚ – takových bylo přibližně 250 tisíc. Další komplikací byl nebývale vysoký počet těch, kteří byli sečteni mimo místo svého trvalého pobytu (téměř 750 tisíc osob). Vzhledem k tomu, že výsledky byly publikovány podle trvalého bydliště, bylo zapotřebí tyto osoby zatřídit ručně.

Další vážné komplikace pro zpracování a publikování výsledků sčítání pak přinesly povodně v srpnu roku 2002. Naštěstí nedošlo ke ztrátě datových souborů, takže zpracování výsledků sčítání mohlo v provizorních podmínkách pokračovat.

Víte, že…
poprvé se při zpracování sčítání prováděla i kontrola duplicitně sečtených osob na základě rodných čísel? Rodné číslo bylo použito pouze pro tyto účely a nebylo součástí pořízených vstupních údajů za osoby, ani nebylo spolu s dalšími údaji zpracováváno.

Víte, že…
sčítací tiskopisy, které vyplňovalo obyvatelstvo, byly kromě češtiny připraveny v 10 jazykových mutacích: anglicky, arabsky, čínsky, francouzsky, německy, polsky, romsky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky?

Víte, že…
při SLDB 2001 bylo poprvé pro pořizování vstupních dat využito optické snímání sčítacích tiskopisů, a že byl vyvinut speciální software pro tvorbu tištěných publikací? Výsledky sčítání byly publikovány nejen v tištěné, ale také v elektronické podobě.

Podíl neobydlených bytů
Podíl neobydlených bytů
Předchozí článek
Další článek

Příběh statistiky