03 Novověk

Soupisy v 18. století

1702 Soupis konzumentů soli

Vídeňská vláda se na přelomu 17. a 18. století rozhodla zamezit pašování soli z ciziny do Čech a chtěla, aby se v Čechách odebírala výlučně sůl vytěžená v rakouských Alpách. Proto si ze všech panství vyžádala soupis osob, tj. konzumentů soli, kteří ji budou muset povinně odebírat. Soupis rozděloval solní přirážku do krajů a panství. Bohužel se zachovaly jen výsledné součty sčítání, nikoliv údaje o jednotlivcích. Navíc mnohé vrchnosti dotazník sabotovaly a přiznávaly méně osob. Přesto se dá „solní soupis“ označit za první celozemský součet obyvatelstva. Podle tohoto soupisu žilo na území Čech1 094 674 osob starších deseti let.

Přeprava soli přes Šumavu.
Přeprava soli přes Šumavu.

1727 soupis židovských domů

V roce 1727 byl pořízen celozemský soupis židovských domů a jejich obyvatel. Součástí tohoto soupisu je jedinečný soubor plánků našich měst a městeček s vyznačením židovských obydlí a ghett.

Židovské ghetto (Bečov nad Teplou).
Židovské ghetto (Bečov nad Teplou).

1753 patent o každoročním sčítání lidu

Významným mezníkem v dějinách statistického zjišťování na našem území byl
13. říjen 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Potřeba zdokonalení evidence obyvatel přímo souvisela s rozsáhlou reformní činností, která si vyžadovala objektivní informace o obyvatelstvu. Již tehdejší národohospodáři označovali snahu řídit někoho, aniž bychom o něm měli dostatečné údaje, za nesmyslnou a pošetilou. Až díky pravidelným sčítáním můžeme získat obraz o vývoji počtu obyvatel v českých zemích, jinak se musíme spokojit s odhady.

Víte, že …
první celonárodní sčítání proběhlo v roce 1703 na Islandu? Další zemí, v níž proběhl celozemský cenzus, bylo v roce 1749 Švédsko.

Zápis ze sčítání lidu na Islandu v roce 1703.
Zápis ze sčítání lidu na Islandu v roce 1703.

Příběh statistiky