Středověk | Okénko do ciziny

1086 Anglie: Kniha posledního soudu
Roku 1086 nechal Vilém I. Dobyvatel sepsat Knihu posledního soudu, kam byli zapsáni všichni držitelé půdy v Anglii. Podle této knihy zde žilo okolo 9,3 tisíce držitelů půdy ze strany šlechty a duchovenstva, 85 tisíc svobodníků, 108 tisíc poddaných, 89 tisíc nájemců a 25 tisíc otroků, ze kterých se v příštím století stali nevolníci. Z toho lze odvodit, že v Anglii v té době bylo přibližně 300 tisíc hlav rodin, tedy asi 1,5 až 2 miliony osob.

Klášterní knihovny jsou nevyčerpatelným zdrojem.
Klášterní knihovny jsou nevyčerpatelným zdrojem.

1381 Čína
Úřední sčítání lidu v Číně roku 1381 přineslo údaj 59 873 305 osob. Následující sčítání, které proběhlo o deset let později, ale dospělo k číslu o tři miliony nižšímu. Následovaly dva roky oprav a úprav a v roce 1393 se císař spokojil s údajem 60 545 812 obyvatel.

1427 Florentský katastr
Florentský katastr obsahuje demografické údaje o florentském panství v Toskánsku. Jedná se o údaje ze sčítání lidu a soupisu majetku, který provedla Florentská republika v letech 1427–1429. Za každou domácnost je vždy uvedeno jméno hlavy této domácnosti, počet jejích členů a majetek domácnosti. Osoba, která stála v čele domácnosti, nesla individuální odpovědnost za řádné placení daní. Platila se rovná daň ve výši zhruba 0,5 % ze zdanitelného základu.

Už ve středověku měla Florencie více než 100 tisíc obyvatel.
Už ve středověku měla Florencie více než 100 tisíc obyvatel.
Příklad zápisu z katastru:
Agnolo Lorenzo Machiavelli, bankéř, 45 let, ženatý, hlava desetičlenné domácnosti. Celkový majetek 2 013 florénů, ke zdanění přiznává 1 992 florénů. Bydlí ve vlastním domě ve čtvrti Santo Spirito (část Nichio), nevlastní žádná zvířata.

Příběh statistiky