Vydání 01/2013

Hlavní úkoly ČSÚ v roce 2012 a 2013

Ilustrační fotka

Vedením Českého statistického úřadu jsou každoročně stanovovány prioritní úkoly s cílem upřednostnit ty aktivity, které jsou nejvýznamnější z hlediska dalšího vývoje a směřování celého úřadu. Tyto navazují na mise, vize úřadu a systém strategických úkolů. Jejich úspěšné plnění přispívá k budování pozitivní image úřadu jako odborné a progresivní organizace a růstu jeho prestiže jak doma, tak i v zahraničí.

Krajské správy plní účel

Ing. Stanislav Drápal

Uplynul již rok od doby, co Český statistický úřad zřídil krajské správy. Hlavními důvody byly: zefektivnění organizace práce, vyšší racionalizace a hospodárnost. Jakých výsledků úřad v tomto směru dosáhl a co ho letos čeká?

Úkoly roku 2012 jsme úspěšně zvládli

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Přelom roku je obvykle dobou bilancování a ohlédnutí se za uplynulým obdobím, ale také dobou přípravy na rok příští. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že i přes svou poměrnou náročnost, byl pro Český statistický úřad rok 2012 spojen s řadou úspěchů. Úkoly, které stály před námi, jsme společně díky pracovnímu nasazení našich zaměstnanců úspěšně zvládli.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Zefektivnění státní statistické služby

ilustrativní fotka

Cílem prioritního úkolu je vytvořit jediné místo pro sběr všech statistických výkazů, snížit administrativní zátěž respondentů a zvýšit dostupnost administrativních dat pro státní statistickou službu.

Modernizace zpracování statistických informací

Český statistický úřad se již dlouhou dobu snaží zlepšit systém zpracování statistických informací. V tom by mu měl pomoci druhý prioritní úkol Implementace nástrojů vytvářených v projektu Redesign statistického informačního systému. Vytvoří vhodné podmínky pro nové nástroje, které zefektivní práci s daty.

Revize národních účtů

Podle nařízení Evropské unie budou muset členské země od roku 2014 sestavovat národní účty podle standardu ESA 2010. To se dotkne jak statistik Českého statistického úřadu, tak i České národní banky. Revize národních účtů jsou čtvrtou prioritou ČSÚ na rok 2013.

Český statistický úřad se více otevřel veřejnosti

Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu, hovoří o dosažených výsledcích v uplynulém období a plánech na rok 2013.

Statistika nemůže nahrazovat rozhodnutí

Edvard Outrata, bývalý předseda ČSÚ a politik, si myslí, že naše statistika je zdravá. Horší už je to se statistikou evropskou, ta se musí integrovat.

Vzdělávat se má smysl, a to hlavně kvůli práci

Třetině Čechů ve věku 18–69 let nestačí dosažené vzdělání a nové znalosti získávají v kurzech a na seminářích. Tento trend potvrdilo šetření o vzdělávání dospělých, které v letech 2011 a 2012 zrealizoval ČSÚ.

ČR a EU: odlišný vývoj

Směrem k růstu HDP působil zahraniční obchod, opačně pak výdaje na spotřebu a slábnoucí tvorba kapitálu.

Nové ukazatele nezaměstnanosti

Počátkem nového roku 2013 statistici mění pohled na českou nezaměstnanost. Obecná míra nezaměstnanosti, vypočítávaná Českým statistickým úřadem, bude nově zveřejňována v měsíční periodicitě. Sloužit bude především pro mezinárodní srovnání.

Bulharský manažer bral to, co český řemeslník

Mzdové rozdíly jsou na evropském kontinentě velké. Zatímco bulharský zaměstnanec si v roce 2010 vydělal v průměru 4 618 eur za celý rok, švýcarský 60 249 eur, tedy třináctkrát více.

Výherci Minisčítání 2012 v libereckém iQparku

Jako vhodná metodická pomůcka při hodinách matematiky nebo prvouky se ukázal projekt ČSÚ Minisčítání 2012. Dokazují to výpovědi jak učitelů, tak i žáků. Jejich svědectví se nám podařilo získat začátkem prosince v iQparku v Liberci, kam přijeli vylosovaní účastníci projektu za odměnu.

Česká ekonomika po třech čtvrtinách roku 2012

Pokles české ekonomiky probíhal v loňském třetím čtvrtletí při zmenšování vnitřní i vnější nerovnováhy.

Premiantem Slovensko

Aktuální výsledky českého průmyslu jsou poměrně rozpačité. Evropa na tom není lépe.