Vydání 01/2014

„Jsme to, co jíme“

ilustrační obrázek

Ještě pár let bude trvat, než se dozvíme, co má Evropa na jídelním lístku. Na úrovni Evropské unie totiž neexistují žádné harmonizované údaje o spotřebě potravin. Přitom zájem o tuto statistiku je obrovský. Dokazuje to úspěch statistiky spotřeby potravin.

Prioritní úkoly ČSÚ na rok 2014

Ilustrační obrázek

Vedení Českého statistického úřadu každoročně stanovuje několik prioritních úkolů, jejichž cílem je klást důraz na aktivity, které mohou významněji ovlivnit vývoj statistické služby v dlouhodobějším horizontu.

Ulehčí stát podnikatelům?

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová hovoří o dosavadních i plánovaných krocích úřadu a o připravovaných organizačních změnách v roce 2014.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Potřebuje Slovensko další cenzus?

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.

Předsedkyně Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová je specialistkou na veřejné mínění. V exkluzivním rozhovoru pro časopis Statistika&My se dotýká otázky budoucnosti sčítání. Zamýšlí se také nad výsledky práce úřadu v uplynulém roce a odhaluje další plány slovenských statistiků.

Titul k výročím ČSÚ: Příběh statistiky

Český statistický úřad si v lednu připomíná dvě významná výročí související s jeho založením. Při této příležitosti vydává publikaci Příběh statistiky.

Míra nezaměstnanosti tvrdým oříškem

Problematiku měsíčního zpracování dat z výběrového šetření pracovních sil řešili statistici v nizozemském Heerlenu. Ne všechny členské země EU používají shodnou metodiku.

Průmysl posiluje

Ve druhé polovině roku 2013 zaznamenal tuzemský průmysl oživení. Průmyslová produkce se tak dostává na dohled výsledkům z roku 2012.

Největší nároky na dovozy má výroba aut

Zahraniční obchod má v naší ekonomice velmi významnou roli. Převaha vývozů nad dovozy, dosahovaná zhruba od roku 2005, však neznamená, že dovozy zboží a služeb do České republiky hrají z tohoto pohledu „druhé housle“. Naopak.

Zaměstnanost klesala

Ve 3. čtvrtletí 2013 zůstal v celé EU28 počet zaměstnaných ve srovnání s předchozím čtvrtletím stabilní. Meziročně se zaměstnanost snížila.

Dovoz masa vytlačoval tuzemské producenty

Deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty býval v letech 1999–2001 vždy menší než 20 mld. Kč, ale v letech 2009–2012 překonával dovoz hodnotu vývozu v průměru o 32,5 mld. Kč. K prohlubování tohoto deficitu vedly zejména silné dovozy zeleniny a ovoce, masa a masných výrobků.

O soběstačnosti ve spotřebě potravin

Soběstačnost je definována jako nezávislost na externích zdrojích. Je to schopnost společnosti (jedince) uspokojovat své základní životní potřeby s využitím vlastních zdrojů v konkrétních podmínkách a čase. Je často zmiňována v oblasti hodnocení energetických zdrojů, ve zdravotnictví a také v zemědělství a ve spotřebě potravin.

Stavebnictví v uplynulých dvou letech: žádné změny

Stavebnictví dosáhlo svého vrcholu v roce 2008 a od té doby klesá. Index stavební produkce zaznamenal v roce 2012 meziroční pokles o 7,6 %. Ani v 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 ke zlepšení nedošlo. Výkon českého stavebnictví je proto stále pod úrovní předchozích let.

Naberou mzdy dech?

Ve 3. čtvrtletí 2013 se reálný růst mezd dostal těsně nad nulu jen díky nízké inflaci. Růst spotřebitelských cen totiž klesl na hodnotu 1,2 %, takže i „upocené“ nominální zvýšení mezd o 1,3 % zabránilo dalšímu propadu kupní síly výdělků.

Chudí mají nadprůměrné náklady na bydlení

Průměrné čisté peněžní příjmy za rok 2011 činily v přepočtu na osobu 147,5 tis. Kč. U domácností pod hranicí chudoby nebyly ani poloviční a u materiálně deprivovaných dosáhly zhruba dvou třetin průměru. Přesto platily tyto domácnosti za bydlení více než průměrné částky. Častěji totiž využívaly nejnákladnější formy bydlení – nájmy.

Podniky nevyužívají všech výhod svých webů

Nejčastější službou, kterou podnikové webové stránky v lednu 2013 ve vztahu ke svým zákazníkům nabízely, bylo prohlížení katalogů a ceníků výrobků a služeb. Dvě třetiny podniků umožňovaly zákazníkovi z podnikových webových stránek objednat nebo rezervovat produkt.

Cena potravin se ve světě nezměnila

Cenový index potravin se podle Organizace pro výživu a zemědělství – FAO v prosinci 2013 meziměsíčně téměř nezměnil. Cena potravin tak zůstává stále vysoká.

Nová klasifikace vzdělání ISCED 2011

ČSÚ zavedl s účinností od 1. ledna 2014 novou klasifikaci vzdělání. Základ vytvořila organizace UNESCO ve spolupráci s Eurostatem a OECD.

Předsedkyně ČSÚ obdarovala opuštěné děti

Již tradičně se před Vánocemi předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová setkala se „svými“ dětmi v dětském domově na Severní Terase v Ústí nad Labem. Společně s dalšími sponzory domova jim předala vánoční dárky.