Vydání 01/2015

Spolu, s dětmi, ale bez oddacího listu

Ilustrativní obrázek

Rodinné chování mladých lidí se proměnilo. S určitou nadsázkou lze tvrdit, že zvýšený zájem o vstup do manželství dnes vyvolávají pouze „zajímavá data“. Za zmínku stojí sobota 7. 7. 2007. Tehdy uzavřelo sňatek 4,4 tis. párů snoubenců, což byla téměř desetina všech sňatků toho roku.

Prioritní úkoly Českého statistického úřadu

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

ČSÚ si každý rok stanoví prioritní úkoly, jejichž prostřednictvím zabezpečuje aktivity významné pro vývoj státní statistické služby České republiky ve střednědobém horizontu. Jsou to nadstandardní činnosti, které obvykle souvisí s vysokými nároky na odbornost či personální kapacity Českého statistického úřadu. Východiskem pro definování prioritních úkolů ČSÚ jsou mise, vize a strategie úřadu schválené již v roce 2011.

Ekonomiku zvedly hlavně investice

Ilustrační foto

Loňská tři čtvrtletí ukázala, že česká ekonomika překonala recesi. Reálně vyprodukovala hrubý domácí produkt v hodnotě přes 3 bil. Kč. Za tutéž dobu v roce 2013 jí k loňskému výsledku chybělo 33 mld. Kč. K růstu hrubého domácího produktu přispěly hlavně investice.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Definovat kvalitu vzdělávání je těžké

RNDr. Michaela Kleňhová

Na sklonku loňského roku se stala vrchní ředitelkou sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ Michaela Kleňhová. Zkušená analytička, kterou si odborná i laická veřejnost spojuje se statistikami ze školství, komentuje situaci v českém vzdělávacím systému, kde strávila 20 let svého profesního života.

Více než čtvrtina mladých rodin žije v pronájmu

Mladé domácnosti, tedy domácnosti s osobou v čele mladší 40 let, bydlí ve srovnání s ostatními domácnostmi častěji v nájemních bytech. Ve vlastním domě, bytě či v družstevním bytě žijí dvě třetiny mladých domácností (67,5 %), zatímco u ostatních domácností je tento podíl více než osmdesátiprocentní (81,4 %).

Být mladý a nemít cloud je out

Statistici zjistili, že v roce 2014 využilo internetová úložiště 1,3 mil. obyvatel České republiky, tj. 15 % populace. Cloudy využívají více muži (19 %) než ženy (11 %).

Nejdříve studia, pak mateřství

Téma mladí a rodina je ve společnosti často diskutované a jde o téma velmi široké, na které je nutné pohlížet ve vzájemných souvislostech. Z pohledu statistiky se dotýká zejména demografie a sociálních statistik, a to především statistik sňatečnosti, porodnosti, trhu práce, průměrných mezd a spotřeby domácností. Nicméně

Nejvíce ohrožené jsou matky s malými dětmi

Muži i ženy mají po ukončení vzdělání přibližně stejné šance získat zaměstnání. Zásadní změna nastává u žen v okamžiku, kdy se snaží skloubit více rolí, tj. mateřskou a pracovní, dohromady.

Kvalifikovaní pracovníci – učitelé brali nejméně

Podle výše vyplácených mezd si lze udělat obrázek o hodnotovém žebříčku české společnosti. V této analýze se dočtete, jaké platy brali v roce 2013 manažeři, specialisté, kvalifikovaní pracovníci – učitelé a kvalifikovaní dělníci.

Průmyslu se daří

V roce 2014 si český i evropský průmysl prozatím vedl lépe než v předešlém roce.

Peníze jsou levné

Ještě nikdy si banky zemí eurozóny nepůjčovaly na peněžním trhu levněji než nyní.

Rok 2014 z pohledu statistiky

Začátkem roku 2015 postupně dobíhají statistické údaje o tom, jak se naše společnost a ekonomika vyvíjely v průběhu roku 2014.

K situaci na realitním trhu

Realitní trh je významnou součástí každé tržní ekonomiky a nepochybně patří mezi cyklické části trhu. Výrazně se podílel jak na světové finanční recesi v roce 2008, tak i na dosavadních pokusech o její překonání.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Vývoj stavebních povolení od roku 2005

Výši plánovaných investic na stavby na ochranu životního prostředí, nebytové budovy a zejména na ostatní stavby ovlivňuje čerpání financí z evropských fondů a přidělování veřejných financí. Nejvíce peněz na ochranu životního prostředí se vydává v krajích Jihomoravském a Ústeckém.

ČSÚ jde příkladem

V prosinci loňského roku se v Praze sešli v ČSÚ experti z Eurostatu, Evropské centrální banky, OECD a dalších institucí, aby jednali o národních účtech. Fakt, že ČSÚ patří v této oblasti do skupiny zemí s nejvyspělejšími statistikami, potvrzují i témata, která se jeho pracovníci snažili otevřít.

Starším Kanaďanům chybí důvěrní přátelé

Více než polovina (55 %) Kanaďanů, kteří se v roce 2013 zúčastnili průzkumu o sociálních vtazích, uvedlo, že má nejméně pět blízkých příbuzných. Nadpoloviční většina (51 %) dotázaných odpověděla, že má alespoň pět blízkých přátel. Pouze každý 25. Kanaďan nemá údajně ani jednoho blízkého příbuzného a každý 17. nemá žádného důvěrného přítele.

Přehled událostí z ČSÚ

Plán odpadového hospodářství i s daty ČSÚ. Eurostat a OECD jednaly o nefinančních aktivech. Příprava na peer review. Dialogová mise Eurostatu. Statistici na Slovensku.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Lov sobů v Norsku. Podpory v zemědělství skončily, produkce máku proto vzrostla. Spotřeba papíru se snižuje.