Vydání 01/2016

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Priority Českého statistického úřadu pro rok 2016

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Naplňování střednědobé strategie Českého statistického úřadu pro období 2011 až 2020 přímo souvisí s každoročně stanovovanými prioritními úkoly. Jejich primárním cílem je definovat a podpořit aktivity, které patří k těm nejvýznamnějším z hlediska dalšího vývoje Úřadu.

Přichází éra růstu mezd?

Ilustrační foto

Vývoj na českém trhu práce lze v poslední době popisovat snad jen superlativy. Podle výsledků šetření v domácnostech vzrostla celková zaměstnanost nad magickou hranici 5 mil. osob a míra zaměstnanosti 15–64letých ve výši 70,5 % dosáhla nejvyšší úrovně v historii České republiky.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Samovolných potratů v Česku přibylo

Ilustrativní obrázek

Česká republika se dnes řadí mezi země s dlouhodobě liberální potratovou legislativou a dostupnými moderními antikoncepčními prostředky. Přesto v letech 2003 až 2014 došlo ke změnám: snížil se počet umělých přerušení těhotenství, ale vzrostla intenzita samovolné potratovosti zejména díky vyššímu výskytu těhotenství žen ve starším věku.

Evropští senioři se stát od státu liší

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Slzy ano, nářky ne

Životní příběh dcery generála Jana Procházky a manželky legendárního pilota
311. československé bombardovací perutě ve Velké Británii generála letectva Aloise Šišky Vlasty Šiškové. Místopředsedkyně Svazu čs. zahraničních letců 1939–1945
ve svých 92 letech překypuje nesmírným elánem a aktivitou.

Hospice jsou už ve 12 krajích

Podle demografické statistiky polovina seniorů v České republice umírá na nemoci oběhové soustavy, téměř čtvrtina na novotvary. Nemoci dýchací soustavy jsou příčinou úmrtí 6,2 % seniorů a na vnější příčiny umírá 3,1 % seniorů. Mezi jednotlivými kraji jsou značné rozdíly.

Výstavba bytů pro seniory upadá

Podle předběžných informací za leden až říjen roku 2015 bylo zatím dokončeno pouze 88 bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech. To není ani jedno procento z celkového počtu dokončených bytů. Přitom v letech 2002 až 2004 činil tento podíl asi šest procent.

Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

EU: Produktivita vzrostla

Přírůstek produktivity práce v EU28 byl v roce 2014 proti roku 2010 větší než za předchozí čtyři roky. V České republice tomu bylo naopak.

Vývoj českého průmyslu za posledních 10 let

Český průmysl se i v prvních 11 měsících roku 2015 udržel v dobré kondici. Meziročně se zvýšila produkce, zaměstnanost a přibyly nové zakázky.

Ať děti skládají stavebnice

Profesora Petra Zunu trápí pohled společnosti na techniky. Měli by mít respekt stejně jako právníci nebo lékaři. „Už to nejsou chlapíci ve špinavých montérkách,“ říká. Podle jeho názoru by rodiče měli vést děti k technickému myšlení. Jak? Například skládáním stavebnic, podotýká zakladatel Inženýrské akademie ČR.

České školství očima OECD

V podílu obyvatel s terciárním vzděláním Česko zatím nedosáhlo průměru zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V podílech nejméně vzdělaných je na tom naopak ze všech zemí nejlépe. Potvrzují to výsledky z ročenky organizace Education at a Glance 2015.

Zápis do registru ekonomických subjektů? Pouze bezplatně

Český statistický úřad opakovaně varuje podnikatele před falešnými výzvami k zápisu do RES (registr ekonomických subjektů). Jedná se o katalogový podvod. Má jej na svědomí právnická osoba z Brna, od jejíž komerční činnosti se ČSÚ již několikrát distancoval.

Co je a co není vidět

Často se říká, že statistika je přesným součtem nepřesných čísel, a ono na tom s jistou dávkou nadsázky něco je.

Na prahu roku 2016

Do roku 2016 vstupuje Česká republika v návaznosti na ekonomicky úspěšný rok 2015, což data české statistické služby pravidelně dokumentují.

Průměrný Američan přečte za rok 12 knih

Polovina Američanů přečte ročně alespoň pět knih. Ženy čtou více než muži. Mezi mladými je překvapivě více těch, kteří berou do ruky knihu častěji, než mezi seniory.

Ohlednutí za prezentací výsledků analýz o seniorech

Aktuálním tématům se na krajských správách (ve spolupráci s ústředím) věnujeme již řadu let.

Zájem o Minisčítání byl veliký

Do Minisčítání 2015 se zapojilo 614 českých škol. To je nejvíc ze všech tří ročníků tohoto osvětového projektu organizovaného Českým statistickým úřadem.

Tipy pro vás

Twitter: Conrad Hackett. Webové stránky: Jak je na tom Nizozemsko, Hrajeme si s inflací. Kniha: Nizozemsko měřené evropským metrem. Nová aplikace ČSÚ pro mobilní telefony.

Přehled událostí z ČSÚ

35 tisíc pro dětský domov. Setkání předsedů šesti úřadů. Volby v roce 2016.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

WHO: Malárie ohrožuje polovinu lidstva. Nový Zéland: Bezdětné páry spolu jedí častěji. Island: Vzdělaní se chtějí vzdělávat stále.