Vydání 01/2020

V Česku se rekordně investovalo do výzkumu a vývoje

ilustrativní fotka

V roce 2018 prolomily celkové výdaje na výzkum a vývoj v České republice poprvé hranici sto miliard korun. Za posledních pět let vzrostly o třetinu, 25 miliard, a to především díky růstu objemu prostředků investovaných do této činnosti ve firmách pod zahraniční kontrolou.

Mezi specialisty ve vědě a technice je pouze čtvrtina žen

Kdo jsou specialisté ve vědě a technice? Roste jejich počet v průběhu let? Jaké mají vzdělání a v jakých oblastech ekonomiky jich nalezneme nejvíce? Jak jsou tyto vysoce kvalifikované osoby odměňovány? Co ještě o lidských zdrojích ve vědě a technice vypovídá statistika?

Kolik bylo v roce 2018 výzkumníků na vysokých školách a v Akademii věd?

ilustrativní fotka

Od roku 2010 vzrostl počet výzkumníků na vysokých školách i v Akademii věd o 30 %. Česko má spolu s Německem a Rakouskem nejnižší zastoupení žen ve veřejném výzkumu ze zemí EU. Mezi výzkumníky na vysokých školách a v AV ČR byly v roce 2018 necelé 4 tisíce cizinců, z nichž více než třetinu tvořili občané Slovenska.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Nejlepší vizitkou je spokojený zaměstnanec

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

„Celkově se zvyšuje úloha středního managementu v řízení a směřování Úřadu. Spolu s posilováním pravomocí roste ale i odpovědnost na tomto stupni řízení, což považuji za velmi důležité. Tam, kde je to možné, snižujeme i vnitřní byrokracii především cestou elektronizace a rušení papírování.“

Rebranding statistiky zahraničního obchodu

S příchodem roku 2020 mění Český statistický úřad doposud používanou terminologii i způsob prezentování údajů ve statistice zahraničního obchodu se zbožím České republiky. Tímto krokem vychází vstříc uživatelům, aby se lépe orientovali ve statistických údajích a správně je interpretovali.

Nadnárodní podniky jsou v české ekonomice nepostradatelnými hráči

Česká republika patří k zemím, kde podniky pod zahraniční kontrolou hrají vůbec nejvýznamnější roli. Potvrzují to hodnoty klíčových ukazatelů, které sleduje statistika vnitřních zahraničních afilací (IFATS).

Knihovny budou existovat i za desítky let

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovnou technické literatury v České republice s milionovým fondem publikací, která mimo jiné zpřístupňuje kompletní digitální archiv vydavatelství Supraphon. Jak získává elektronické informační zdroje, a kdo jsou jejich uživatelé? Nejen na tyto otázky odpovídá ředitel Národní technické knihovny inženýr Martin Svoboda.

Pětina českých firem se v roce 2018 setkala s bezpečnostním incidentem

S tím, jak se ve firemním prostředí mohutně rozšiřují informační a komunikační technologie, vzrůstá i riziko jejich napadení a zneužití získaných informací. Již více než 80 procent tuzemských firem se proto útokům brání například aktualizacemi programového vybavení, používáním silného hesla do počítače a sítě nebo zálohováním firemních dat na samostatné nebo externí úložiště.

Informační a komunikační činnosti vzdorují zpomalení ekonomiky

Množící se zprávy o zpomalování některých evropských ekonomik v posledních čtvrtletích zvyšovaly neklid mezi podnikateli i spotřebiteli. Hlavní ekonomické ukazatele však domácí zpomalení potvrdily až ve 3. čtvrtletí 2019.

Cizinci u nás berou spíše vyšší mzdy

Český trh práce nasává velké množství cizinců ze států východní Evropy, nejen pro nekvalifikované práce, ale také pro některé vysoce kvalifikované. Lidé z balkánských členských států EU postupně nahrazují občany třetích zemí, neboť nemají pro vstup na trh práce takové administrativní překážky.

V jaké kondici je český průmysl?

Rok 2018 patřil z hlediska objemu průmyslové výroby k těm průměrným. Tuzemská průmyslová produkce se za celý rok zvýšila meziročně o 3,0 % a k celkovému růstu přispěla prakticky všechna odvětví. Jak na tom byl český průmysl z hlediska přidané hodnoty v prvních třech čtvrtletích roku 2019?

Spotřeba meziročně rostla v celé EU

Ačkoli jsou spotřebitelé méně optimističtí, spotřeba zůstala důležitým pilířem hospodářského růstu v Unii.

Kdy statistici vyměnili tužku a papír za výpočetní techniku?

První počítací stroje na zpracování velkého množství dat si Státní úřad statistický (SÚS) pronajal v roce 1920. Děrovačky, třídicí stroje a tabulátory dokázaly do roku 1930 zpracovat údaje z téměř 85 milionů děrných štítků.

Ceny bydlení v Evropě na vzestupu

Platby za bydlení představují čtvrtinu celkových výdajů evropských domácností. Největší podíl tvořily v roce 2018 ve Finsku, Dánsku a na Slovensku, nejnižší pak na Maltě. Značnou část rodinného rozpočtu ukrajují i Čechům. Nejvyšší růst cen bydlení pocítily v posledních letech domácnosti ve Finsku a Nizozemsku.

Tipy pro Vás

OECD: Vývoj podílu migrantů v zemích OECD mezi lety 2000 a 2018. Eurostat: Jaká je průměrná délka hospitalizace v EU? OECD: Výdaje na bydlení. Eurostat: ICT bezpečnost podniků v EU. Eurostat: A jaká jsou např. měřítka bezpečnosti ICT užívaná podniky v Evropské unii? OECD: Jaké jsou výhody vysokoškolského vzdělání oproti středoškolskému.

Výběr událostí z ČSÚ

Rok 2019 byl na volby štědrý. V únoru zamíří tazatelé ČSÚ opět do domácností. ČSÚ přispívá do pražské ročenky životního prostředí. Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy. Aktuální porovnání krajů ČR.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

EUROSTAT: Data za jednotlivá odvětví srozumitelně a rychle. EUROSTAT: Produkce pomerančů v EU. EUROSTAT: Zimní turistika v EU je na vzestupu.