Vydání 02/2013

Mezinárodní rok statistiky

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Ve více než ve sto zemích světa proběhne rok 2013 ve znamení popularizace statistiky. Český statistický úřad se do celosvětové osvětové kampaně také zapojil.

Mezinárodní rok statistiky: rok příběhů o číslech

ilustrativní fotka

Cílem celosvětové kampaně Mezinárodní rok statistiky (International Year of Statistics) je zvýšit povědomí veřejnosti o vlivu statistiky na prakticky všechny oblasti života společnosti. Zároveň chce představit statistiku studentům středních a vysokých škol jako zajímavé a perspektivní povolání.

Výhody PDF výkazů

Ilustrační obrázek

Dlouhodobým cílem Českého statistického úřadu (ČSÚ) je přejít výhradně na elektronický kontakt se zpravodajskými jednotkami. Od tohoto způsobu komunikace úřad očekává zjednodušení, zrychlení a snížení zátěže zpravodajských jednotek i ČSÚ.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Kdo pobírá příspěvky na bydlení v České republice

ilustrační foto

Průměrná výše vyplacených příspěvků na bydlení se od roku 2004 stále zvyšuje. Zatímco až do roku 2008 se podíl domácností pobírajících tyto příspěvky snižoval, v posledních letech mírně narůstá. Ze šetření EU-SILC vyplývá, že domácnosti pobírající příspěvek měly v průměru o 6 tis. Kč za rok vyšší celkové výdaje na bydlení, než domácnosti, které příspěvky nepobíraly.

Věřících hlásících se k církvím výrazně ubylo

Z definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vyplynulo, že skoro pět milionů osob neodpovědělo na dobrovolnou otázku po náboženské víře. Při předcházejícím sčítání v roce 2001 neodpovědělo 900 tis. osob.

Často jsme dnes svědky povrchností a bagatelizací

Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, hovoří o významu statistiky v informacemi zaplaveném světě. Přiznává, že chybí generace popularizátorů statistiky. Poodhaluje hlavní trendy ve výuce statistiky a zmiňuje se o uplatnění absolventů na trhu práce.

Indexy spotřebitelských cen v roce 2012

Průměrná míra inflace v roce 2012 dosáhla 3,3 %, což je hodnota o 1,4 procentního bodu vyšší než v roce 2011. Jedná se o nejvyšší míru inflace za poslední čtyři roky.

Dobrá vizitka úřadu

V lednu měli čeští občané vůbec poprvé v historii možnost zvolit si hlavu státu sami. Zajištění bezchybného zpracování výsledků tak bylo pro ČSÚ mimořádnou výzvou.

Nejčastější hodnotou je modus

Proč je důležitá statistická gramotnost? Ze kterých děl a od kterých autorů stojí za to čerpat znalosti o statistice? Jeden z nejlepších statistiků a dlouholetý akademický pracovník prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. odpovídá na aktuální otázky.

Studovat matematiku a statistiku se vyplatí

Na globálním trhu práce by měla v následujících letech vzrůst poptávka po statisticích a analyticích. Jejich práce totiž přispívá k lepším výsledkům průmyslových a stavebních podniků, obchodu, zdravotnictví, školství, ochraně životního prostředí a dalších oborů.

Turistické velmoci v poklesu

Ubytovací statistika v Evropské unii (kromě Spojeného království, Irska a Řecka) vykázala v 1. až 3. čtvrtletí 2012 stejný výsledek jako v roce 2011.

Hůř na jihu Evropy

V Řecku a Španělsku je bez práce více než čtvrtina práceschopného obyvatelstva.

Leden byl slabší

Celková důvěra v ekonomiku ČR se v lednu mírně snížila.

Poděkování předsedkyně čsú zaměstnancům úřadu

Poděkování předsedkyně čsú zaměstnancům úřadu Vážené kolegyně, vážení kolegové, v životě bývá všechno jednou poprvé. Psal se rok 1990, kdy Český statistický úřad a jeho pracovníci zajišťovali poprvé zpracování výsledků voleb do České národní rady, Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění. Od

Přehled událostí z ČSÚ

Prezident obchodu v ČSÚ, Setkání s hejtmanem Pardubického kraje, Prosperují české domácnosti?, Prezidentské volby, Sladění výstupů zahraničního obchodu, Nová ředitelka, Ze Slovenska do Prahy,

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Zasedání Statistické komise OSN, Průmyslová produkce klesá, Předsednictví se ujalo Irsko, Inovace v Evropské unii, Z OSN do Singapuru, Nejnižší výdělky v EU27,