Vydání 02/2014

Jací cizinci žijí v krajích České republiky?

Ilustrační foto

Česká republika zažila velkou přistěhovaleckou vlnu v letech 2005–2008, pak nastala stagnace. Přestože patří mezi postkomunistické země s vyšší imigrací, s podílem 4,1 % cizinců na obyvatelstvu je pod průměrem Evropské unie.

Pracovat večer a v noci? V ČR nic výjimečného

Ilustrační foka

Český právník a politik Otakar Motejl si nejednou posteskl, že nejvíce stížností mu do jeho úřadu veřejného ochránce práv chodí e-mailem od podnikatelů ve večerních hodinách. Že podnikatelé pracují večer více než zaměstnanci, potvrdily i výsledky šetření ČSÚ. V noci je tomu však naopak.

Návrh služebního zákona ohrožuje odbornou úroveň statistiky

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Ve druhé polovině ledna 2014 prošel v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR návrh služebního zákona. Pokud by byl návrh přijat ve stávající podobě, významně by ohrozil odbornou úroveň Českého statistického úřadu a omezil by prostor pro skutečně profesionální statistickou službu.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Stabilita a nezávislost ČSÚ jsou velkou předností

Ing. Eva Bartoňová

Nastupující místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Bartoňová hovoří nejen o svých zkušenostech ze státní správy. Dotýká se i citlivé otázky služebního zákona a výchovy ke statistické gramotnosti.

Český statistický úřad má důvěru veřejnosti

Český statistický úřad je veřejností vnímán jako odborná a užitečná instituce. Informace, které zveřejňuje, považuje většina lidí za důvěryhodné, přesné, nestranné a snadno dostupné. Celkově ČSÚ důvěřují více než tři pětiny občanů.

Novou místopředsedkyní ČSÚ se stala Eva Bartoňová

Nová místopředsedkyně bude zodpovídat za čtrnáct krajských správ ČSÚ. Ty byly před dvěma lety znovu vytvořeny v návaznosti na zvyšování efektivnosti úřadu.

Zpravodajská povinnost respondentů v roce 2014

ČSÚ rozeslal 17. ledna vybraným právnickým a podnikajícím fyzickým osobám Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ.

Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR

Tazatelé ČSÚ budou i letos pod hlavičkou Životní podmínky 2014 zjišťovat dlouhodobě srovnatelné údaje o so­ciální a ekonomické situaci v Evropě.

Sté výročí narození Jana Kazimoura

Dne 16. února 2014 by oslavil sté narozeniny významný představitel naší statistiky Jan Kazimour.

Z historie zimních olympijských her

Pouze deset států se doposud stalo hostiteli zimních olympijských her (ZOH). Nejčastěji se sportovci setkávali v USA – celkem čtyřikrát.

Zaměstnanost ve věku 55+

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byla v průměru v roce 2012 míra zaměstnanosti osob ve věku 55–64 let 54,0 %, což bylo o 2,9 p. b. více než před pěti lety.

Populační projekce Srbska

Podle střední varianty demografické projekce Statistického úřadu Srbska se počet obyvatel této balkánské země sníží z 7,234 mil. v roce 2011 na 6,830 mil. v roce 2041.

Jak se v Německu studuje?

V akademickém roce 2011/2012 získalo v Německu vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studiu celkem 365,8 tis. osob.

Statistická ročenka o pepři

Podle Pepper Statistical Yearbook 2012 se do České republiky dováží pepř hlavně z Nizozemska, Polska a Belgie.

Nárůst zaměstnanosti v Maďarsku

Podle maďarského statistického úřadu se počet zaměstnaných ve věku 15–64 let v posledním čtvrtletí roku 2013 zvýšil oproti stejnému období předchozího roku o 107 tis.

Úskalí statistiky lesnictví

Jak podchytit data o výměře zalesněné půdy a o zásobách dřevní hmoty řešili statistici na zasedání Eurostatu Meeting of Working Group Forestry Statistics 2014. Zatím se zdá, že k uspokojivému výsledku povede ještě dlouhá cesta.

V zemích EU28 vzrostl zájem o ubytování

Počet nocí strávených hosty v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie za 3. čtvrtletí 2013 se meziročně zvýšil o 2,0 %. Také v prvních třech čtvrtletích uplynulého roku do ubytovacích zařízení přijelo více hostů.

Růst dluhu přibrzdil

Po šesti letech klesl v zemích eurozóny dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu. Česká republika stále patří ke skupině zemí s relativně nízkým zadlužením.

Zaměstnanost cizinců se od roku 2002 zvýšila

Za období 2002–2011 vzrostl počet zaměstnaných cizinců, tj. cizinců-zaměstnanců a držitelů živnostenského oprávnění, na území České republiky ze 167 652 na 310 921. Tento vývoj však nebyl plynulý, zasáhla do něj ekonomická krize. Nyní opět dochází ke změnám.

Trvalých pobytů přibylo

Počet cizinců s dlouhodobým nebo přechodným a trvalým pobytem byl v roce 2012 téměř vyrovnaný. Zatímco pro Vietnamce jsou typické trvalé pobyty, Slováci dávají přednost přechodným pobytům. Jen minimum cizinců má víza nad 90 dní, přičemž nejvíce jich mají občané Ruska.

O problémech statistiky migrace

Migrační statistika patří mezi prioritní témata mnoha mezinárodních organizací – Evropské unie, Organizace spojených národů i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Spolupráce celníků a statistiků v EU28

Národní statistické úřady členských států EU28 řeší způsob, jak si mezi sebou efektivně vyměňovat mikrodata z Intrastatu. Eurostat si od něj slibuje snížení zátěže zpravodajských jednotek.

Změna Rychlé informace o zahraničním obchodě

V nové podobě vyjde Rychlá informace o zahraničním obchodě s údaji za leden 2014 na začátku března. Na rozdíl od předchozích „rychlíků“ bude kromě informace o vývoji přeshraniční statistiky více zdůrazňovat údaje v národním pojetí.

Spravedlnost je víc než zákon

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, ruší 238 jiných právních předpisů. „Celkový objem nového práva měřený počtem znaků je pouze o pětinu větší než právo staré,“ říká právník František Korbel. Na to, kolik je v něm novinek, to podle jeho názoru není mnoho.

Tvorba statistik přísluší statistikům

Odpadové hospodářství je jednou z klíčových oblastí ekonomiky. Je proto nutné, aby informace o něm byly nejen kvalitní, ale také nezávislé.

O čem skutečně vypovídá regionální HDP?

Regionální hrubý domácí produkt (HDP) vypovídá o ekonomické výkonnosti na daném území. Veřejností i médii bývá často chybně chápán a interpretován. S životní úrovní obyvatelstva řady regionů má totiž máloco společného.

Postihneme chování na trhu práce?

Lednová pařížská schůzka zástupců statistických úřadů Francie, České republiky, Maďarska a Eurostatu přinesla komplexní návrh na vytvoření Evropské socio-ekonomické klasifikace (ESeG). Využije se při šetření osob i domácností.

Jaký by byl svět bez statistiky? Pěkná nuda!

Když bylo koncem roku 2012 vyhlášeno následujících dvanáct měsíců za Mezinárodní rok statistiky, reakce odborníků a laické veřejnosti byly zpočátku rozpačité. Výsledky projektu však předčily očekávání.