Vydání 02/2015

Inflace. Jak a proč se v Česku počítá

Ilustrační foto

Na první pohled to vypadá jednoduše. Tazatelky z ČSÚ navštíví obchod či provozovnu služeb, kde zjistí, za kolik se určité zboží či služba nabízí. Informace odešlou cenovým statistikům. Ti je zpracují a vypočítají z nich jedno číslo – inflaci. ČSÚ ji zveřejňuje každý 9. den v měsíci.

Platy soudců, aneb využití oficiální statistiky pro rozhodovací procesy

ilustrativní foto

Podstata procesu demokratického rozhodování předpokládá pluralitu názorů a veřejnou diskuzi ohledně existujících alternativních řešení. Jakákoliv debata může být přínosná pouze tehdy, znají-li její účastníci podstatné skutečnosti. I proto by rozhodovací procesy ve státní správě měly být postaveny především na tzv. principu „evidence-based decision making“.

Evropský statistický systém pracuje na základě partnerství a spolupráce

Mariana Kotzeva

Vloni v červenci Mariana Kotzeva vystřídala Marii Bohatou, bývalou předsedkyni Českého statistického úřadu, ve funkci náměstkyně generálního ředitele Eurostatu. S evropským statistickým úřadem začala spolupracovat již v roce 2012. V rozhovoru, který poskytla časopisu Statistika&My, informuje o jeho vizích, současných úkolech a také o výborné spolupráci s dalšími národními statistickými úřady.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Proč mladí nepracují a staří nevědí kudy kam

Ilustrační obrázek

Ještě v roce 1993 pracovala téměř třetina osob ve věku 15 až 19 let. O dvacet let později, v roce 2013, jich pracovala zhruba 3 %. Naprosto opačná tendence je u lidí v předdůchodovém věku. Míra jejich zaměstnanosti se totiž razantně zvýšila.

Vloni byly ceny o 29 % vyšší než v roce 2003

Průměrná míra inflace činila v loňském roce pouze 0,4 %. Byla dokonce o jeden procentní bod menší než v roce 2013. Rok 2014 se navíc zapsal do novodobé historie statistiky jako rok s nejmenší mírou inflace za posledních jedenáct let.

Jak daleko k nám mají blízcí sousedé

Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko nespojuje pouze geografická poloha, ale také společná historie. Výsledky posledního sčítání lidu, které se ve státech Visegrádské čtyřky (V4) stejně jako v celé EU uskutečnilo v roce 2011, ukázaly na některé demografické rozdíly.

Co nás ochránilo před zdražováním? Kurz koruny

Vývoj české inflace se v porovnání s Evropskou unií v letech 2000–2014 téměř neliší. Od roku 2000 se průměrná cenová hladina v Unii zvýšila o 36,7 %, v Česku o 35,1 %.

Internet je pro podniky nepostradatelný

Poslední šetření ČSÚ o využívání informačních technologií v podnicích například vyvrátilo názor, že firmy na internetu příliš neinzerují. Naopak, téměř polovina z nich umísťuje placenou inzerci na vyhledávače, sociální média a na různé webové stránky.

Téměř dvě třetiny neziskovek tvoří sdružení

Přestože převážná část neziskových institucí nemá zaměstnance a práci v nich vykonávají dobrovolníci, podílejí se i ony na tvorbě hrubé přidané hodnoty. Potvrzují to data ze Satelitního účtu neziskových institucí.

Z kulturních zážitků jsme neslevili

S určitou opatrností můžeme říci, že jsme finanční a ekonomickou krizi, která nás zasáhla po roce 2007, již překonali. Je proto namístě „spočítat“ utrpěné škody. Jak dostupná data ukazují, v oblasti kultury takový úkol nebude jednoduchý.

V hitparádě dětských jmen v Oslu vede Mohamed

Okruh dětských jmen se v Norsku stále rozšiřuje. Svou roli zde nepochybně hrála i migrace. Nejprve si Norové zvykali na netradiční jména dospělých migrantů, později se tato jména začala objevovat i u dětí již v Norsku narozených.

Muž, který otevřel okno do světa statistiky

V loňském roce zemřel prof. Ing. Antonín Klas, Ph.D., ekonom a statistik, vynikající vysokoškolský pedagog, díky jemuž si československá statistika před rokem 1989 udržela evropskou úroveň.

Časopis ČSÚ Statistika má co oslavovat

V letošním roce slaví časopis Statistika: Statistics and Economy Journal kulaté výročí. Od vzniku jeho předchůdců, na které v roce 1964 navázal, uplyne 95 let. Jakými změnami prošel titul, který si svým obsahem získal přízeň odborné veřejnosti v ČR i v zahraničí?

Návštěvnost mírně rostla

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se ve 3. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil o 1 %.

Na zahraničí jsme závislí

Otevřenost české ekonomiky vůči zahraničí je sice nadprůměrná, za extrémní ji ale považovat nelze.

Přehled událostí z ČSÚ

Nesoulad dat v oblasti nakládání s odpady. Volby 2015 v režii ČSÚ. Volba výboru České statistické společnosti.

Výběrové šetření Životní podmínky 2015

Od soboty 21. února do pátku 15. května 2015 se ve všech krajích České republiky uskuteční pravidelné zjišťování Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách českých domácností Životní podmínky 2015. Výběrového šetření se zúčastní téměř 10 tis. domácností.

K situaci na energetickém trhu

Energetický systém v České republice poskytuje v současnosti spolehlivé, stabilní a dostupné služby všem sektorům české ekonomiky. Dnes stojí před řadou otázek. Některá jejich řešení už za sebou mají určitý vývoj. Jiná vyplývají z rychlého technického a technologického vývoje v oboru. Po havárii v japonské Fukušimě a následném

Co je to maloobchod?

Tato zdánlivě jednoduchá otázka je ve skutečnosti dosti složitá, zejména když jde o měření tržeb v tomto odvětví.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Rozdíly ve mzdách mužů a žen ve Švédsku. Čtvrtina Australanů se mezi klokany nenarodila. V Estonsku měli vloni rekordní úrodu. Italové rádi přespávají u svých přátel.

.

Ostře sledovaný index

Vývoj spotřebitelských cen patří mezi nejsledovanější makroekonomické ukazatele. Obecně se ztotožňuje s mírou inflace. Přesněji řečeno, pokrývá jen část cenového vývoje v ekonomice, byť velmi významnou.