Vydání 02/2020

Průmysl tenkrát a dnes

ilustrativní fotka

Významná výročí vzniku naší republiky a založení moderní statistické služby přinášejí zajímavá srovnání průmyslu v počátcích Československa a dnes. Historické prameny z archivů ukazují, jak si vedlo bývalé Československo v porovnání se současným Českem a jak se měnilo v čase vymezení jednotlivých odvětví.

Průmysl v roce 2019 a výhled do budoucnosti

ilustrativní fotka

Průmyslová produkce po pěti letech svého růstu v roce 2019 mírně klesla. S ohledem na celosvětovou ekonomickou situaci to není špatný výsledek, ale z hlediska očekávání budoucího vývoje panuje u průmyslových podniků určitá míra nejistoty.

Český průmysl v souvislostech

ilustrační foto

Strukturální změny v průmyslových odvětvích z posledních dekád se nejvíce projevují ve vysoké míře závislosti na poptávce ze zahraničí, zejména ze zemí Evropské unie. Zároveň se průmysl jako energeticky náročný sektor stává postupně ekologičtějším a efektivnějším, a to zejména díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Zvyšování efektivity je nikdy nekončící proces

Mgr. Ing. Filip Minář

„Dobře fungující systém zadávání veřejných zakázek je fundamentálním předpokladem k zajištění kvalitního fungování každé státní instituce, a tedy i ČSÚ,“ říká ředitel ekonomické a správní sekce ČSÚ Filip Minář. Kromě veřejných zakázek jsme s ním hovořili i o dalších aspektech souvisejících s ekonomikou Úřadu.

Český průmysl se bude muset intenzivně modernizovat

Musíme si však uvědomit, že naše konkurenční výhoda v podobě levné pracovní síly končí, a musíme náš průmysl postupně transformovat. Snažit se, abychom vyráběli maximum finálních výrobků a tvořili co největší přidanou hodnotu.

Rostoucí propast mezi metropolí a regiony

Podle nejnovějších údajů rostl HDP v roce 2018 ve všech krajích s výjimkou Karlovarského. Praha zůstává mezi nejbohatšími regiony Evropy.

Internet usnadňuje Čechům cestování

Stránky věnované cestování patří na světovém internetu k nejnavštěvovanějším. Internet totiž poskytuje nejlepší zdroje informací a slouží zároveň jako nejrychlejší způsob vyřízení cestovních náležitostí. Češi nakupují stále častěji jízdenky, letenky i ubytování on-line.

Ubytování přes Airbnb láká turisty

V dubnu loňského roku podepsal ČSÚ spolu s Airbnb memorandum o spolupráci a výměně anonymních agregovaných dat. Vzájemná spolupráce umožní lépe reflektovat fenomén sdílené ekonomiky ve statistických výstupech. ČSÚ data využije ve statistice cestovního ruchu, zahraničního obchodu či národním účetnictví.

Mladí přestávají pít, kouřit a fetovat, ale jsou víc na internetu

Aktuální výsledky studií zaměřených na užívání návykových látek mezi školní mládeží v ČR ukazují výrazný pokles kouření cigaret i konzumace alkoholu ve školní populaci, a to včetně pravidelného a rizikového užívání, a také pokles míry zkušeností s nelegálními drogami. Je pravděpodobné, že vliv na míru zkušeností s návykovými látkami mají mimo jiné změny v trávení volného času mládeže, ke kterým dochází v posledních letech, a to zejména v souvislosti s rozvojem internetu, hraním digitálních her a trávením času na sociálních sítích.

Máme nejvyšší zaměstnanost v průmyslu v EU

Evropský trh práce je velmi různorodý a každá země má svá specifika. Česko vyniká nejen vysokou ekonomickou aktivitou a nízkou nezaměstnaností. Má např. také neobyčejně vysoký podíl lidí pracujících na vlastní účet.

V nakupování e-knih a audioknih Češi zaostávají za Evropou

Češi patří k nejaktivnějším čtenářům v Evropě, ovšem ve stahování elektronických knih a audioknih za poplatek zatím zaostávají za průměrem Evropy. E-knihy a audioknihy v digitální podobě v roce 2019 zakoupila 2,4 procenta české populace od věku 16 let.

Růst cen nemovitostí zůstal vysoký

Téma růstu cen nemovitostí je v Česku stále aktuální. Zvláště ve velkých městech se byty stávají pro většinu zájemců nedostupnými. Vývoj indexu cen nemovitostí (HPI) zatím nenaznačuje, že by mělo dojít k výraznější změně.

Úskalí měření produktivity práce

Co to znamená, když se řekne, že Česká republika má nízkou produktivitu práce a měla by ji zvyšovat? Nízká produktivita práce vzbuzuje negativní konotace v tom smyslu, že pracujeme málo, nebo neefektivně. Je to pravda, a nebo jak jinak bychom tedy měli tento ukazatel správně číst?

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Evropská unie je rájem e-shopů. Data o Estonsku snadno a přehledně. Velké rozdíly v minimální mzdě v EU.

Výběr událostí z ČSÚ

Zasedala Česká statistická společnost. Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká. Interaktivní porovnání krajů. Setkání předsedy ČSÚ s prezidentem

Evropskému vývozu vín vévodí Francie

V roce 2018 se v EU vyrobilo přibližně 15 miliard litrů vína, a to včetně šumivého, portského i hroznového moštu. Největšími producenty byly Itálie, Španělsko a Francie, poté Portugalsko, Německo a Maďarsko.

Tipy pro Vás

Australian Bureau Of Statistics. Eurostat: Chorvatsko předsedá Radě Evropské unie. Brexit. Statistika svatého Valentýna. ŠÚSR: Struktura obyvatelstva ve statistikách-