Vydání 03/2013

Věda a výzkum z pohledu statistik

ilustrativní obrázek

Dlouhodobým cílem ČSÚ je vytváření komplexního obrazu o rozvoji vědy, technologií a inovací v České republice statistickými nástroji, informacemi a analytickou činností. V posledních letech došlo k zásadnímu rozvoji statistik z této oblasti, a to především na základě již existujících datových zdrojů.

Nový rámec pro statistiku životního prostředí

ilustrativní obrázek

26. února byl na zasedání Statistické komise OSN v New Yorku schválen aktualizovaný Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí. Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i experti Českého statistického úřadu.

Výzkum a vývoj musí být především efektivní

ilustrativní foto

Otázka podpory vědy a výzkumu je zejména v posledních letech předmětem obecného zájmu. Ten se ale mnohdy redukuje na pouhé sledování vydaných finančních prostředků. Komplexní statistická data však přinášejí pohled daleko širší.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje nese poměrně dobré výsledky

Ing. Rut Bízková

Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, hovoří o činnosti relativně nové státní organizace. Hodnotí také své působení na Ministerstvu životního prostředí ČR, kde za vlády Jana Fischera prosadila „zelené nakupování“ na státních úřadech a dodnes platnou novelu zákona o odpadech.

Hlavní témata, která statistici v ČSÚ sledují

Statistické zachycení vědy, technologií a inovací patří mezi rozvojové agendy Českého statistického úřadu. Od roku 1995 také respektují mezinárodní standardy.

Informační služby v roce 2012

Český statistický úřad poskytuje informační služby jak v ústředí v Praze, tak na svých krajských správách. Jeho zaměstnanci reagují nejen na požadavky uživatelů, ale sami také stěžejní informace a data v různých formách zveřejňují.

Budoucnost stojí na kvalitních mikrodatech a vývoji experimentálního sběru statistik

Profesor Jan Švejnar je pracovně velmi zaneprázdněný člověk. Jeho rad si žádají mezinárodní instituce, členové vlád a velkých podniků na obou březích Atlantského oceánu. Přesto se nám od něj podařilo získat odpovědi na otázky, které se týkaly převážně spolupráce ČSÚ a institucí, u jejichž vzniku po sametové revoluci stál.

Výstavba je nejdražší ve velkých městech

Bytová výstavba stejně jako celé stavebnictví je v recesi. Fakt, že ještě před několika lety tomu bylo právě naopak, dokládá publikace Českého statistického úřadu „Bytová výstavba v územích České republiky v letech 1997–2011“, kterou úřad nedávno vydal.

Problém pracující chudoby se v Česku zhoršuje

Podíl zaměstnanců s výdělkem nižším než dvě třetiny mediánu byl v roce 2010 již v České republice vyšší než ve většině zemí západní Evropy. Houževnatě opakované mýty o tom, jak je česká společnost rovnostářská, jsou tak definitivně statisticky vyvráceny. Neplatí také, že pouze lidé bez práce mohou být chudí.

Uvedení národnosti je svobodnou volbou

Zjišťování národnosti je tradiční součástí sčítání na našem území. Je otázkou deklaratorní, to znamená, že se zjišťuje výlučně dotazem u respondenta. Sčítání je tak jediným zdrojem, ze kterého lze údaje tohoto typu získat.

Financování výzkumu a vývoje

V roce 2011 došlo v ČR za 20 let k nejvyššímu meziročnímu nárůstu výdajů na VaV, a to o 11,7 mld. Kč na 70,7 mld. Kč. K tomuto nárůstu přispěly všechny sledované zdroje financování, soukromé i veřejné, domácí i zahraniční.

O Vánocích se neutrácelo

Prosincové tržby maloobchodníků v EU27 nedosáhly úrovně roku 2011. Nejvíce se dařilo pobaltským republikám. Meziroční vývoj ovlivnil nižší počet pracovních dní.

Sklon spořit mírně oslabil

Evropské domácnosti odložily v posledních letech stranou menší díl svých celkových příjmů. Míra úspor přesto zůstává vysoká.

Veřejný výzkum a vývoj

V rámci veřejného sektoru vzrůstá význam výzkumu a vývoje prováděného na vysokých školách. Značný podíl na tom má stoupající míra spolufinancování výzkumné činnosti ze strany Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů.

Soukromý výzkum a vývoj v podnicích

Hlavním provozovatelem výzkumu a vývoje v rámci podnikatelského sektoru jsou v ČR zcela jednoznačně podniky pod zahraniční kontrolou.

Spolupráce veřejného a soukromého výzkumu

Přetrvávající slabostí výzkumného systému v ČR je nízká úroveň spolupráce mezi veřejným výzkumem a podniky. Podniky sice od roku 2005 investovaly v ČR ze svých zdrojů do VaV téměř 200 mld. Kč, ale z toho pouze 2,5 % (5 mld. Kč) připadalo na spolufinancování VaV uskutečněného ve veřejném sektoru.

Projekt na vytvoření registru osob úspěšně v cíli

Čtyři roky více než 30 orgánů veřejné moci aktivně spolupracovalo s Českým statistickým úřadem na vzniku jednoho ze čtyř základních registrů v ČR. Do reálného provozu byl registr osob spuštěn 1. července 2012 a ke konci roku obsahoval údaje o 2 626 593 osobách.

Přehled událostí z ČSÚ

Zasedání ESS v Lucemburku, Předsedkyně ČSÚ podpořila charitu, Společné memorandum statistiků a bankéřů, Prezentace ročenky, Nová předsedkyně České statistické společnosti, Konference Mladých demografů, Propad veřejných zakázek, Otázky sociálního zabezpečení, Návštěva u ocelářů, Ohlédnutí za rokem 2012, Seminář Venkov 2013, Tazatelé v krajích již vyrazili do terénu, Pozvánka na konferenci Zdraví – výzvy a rizika), Bowlingová liga v ČSÚ.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Inflace na evropské úrovni, Nezaměstnanost v EU27 v prosinci 2012, Průmyslová produkce rostla, Míra energetické závislosti.