Vydání 03/2015

ČSÚ absolvoval celoevropské hodnocení

Ilustrativní fotka

V pátek 20. března skončilo hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky v ČSÚ. Jedná se o souhrn zásad nezbytných pro zabezpečení kvality oficiální statistiky.

Kdo tahá za nitky české ekonomiky?

ilustrativní obrázek

České podniky pod zahraniční kontrolou tvoří velkou část hospodářství. Bezpochyby to přináší řadu výhod. Ale jako vše v životě má i tato mince rub i líc. Dokazují to údaje statistiky vnitřních zahraničních afilací ČSÚ.

Štěstí není v penězích, v majetku nebo v kariéře

Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka OP

S kardinálem Dominikem Dukou OP, 36. arcibiskupem pražským, metropolitou a primasem českým hovoříme mimo jiné o tom, jaká statistická šetření církev provádí, o čem výsledky těchto šetření vypovídají a k čemu se užívají.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Globalizace zkresluje svět

ilustrativní fotka

Globalizace má silný vliv na měření ekonomik na národní úrovni. Nové typy přeshraničních transakcí se ukazují jako těžko zachytitelné a měřitelné.

Využije oficiální statistika Big Data?

Vrchním ředitelem sekce produkčních statistik ČSÚ se stal v listopadu 2014 Jan Ernest. Nový manažer, jehož předchůdcem byl Josef Vlášek, hovoří o nástrojích statistiků v souvislosti s globalizací, o fenoménu Big Data a o šetření v podnicích. Na české statistice si nejvíce cení její odbornosti a nezávislosti.

Uprchlíkům se nevyhneme

V celoevropském kontextu patří zatím Česká republika mezi země s nízkými počty žadatelů o mezinárodní ochranu. Ve srovnání s většinou členských zemí Evropské unie jsou podprůměrné. Situace se však může změnit.

Obchod s přidanou hodnotou

Tradiční otázka ekonomů, s kým a s čím obchodujeme, se stává v souvislosti s konceptem globálního hodnotového řetězce minulostí. Souvisí to s relativizací pojmu „země původu zboží“. Produkty v procesu výroby a distribuce přecházejí hranice hned několikrát.

Jaké jsou dopady internacionalizace ekonomik

V období konjunktury je globalizace pozitivním faktorem. Přispívá ale i k rychlejším přenosům negativních trendů.

Sama s dětmi

Samoživitelkám v České republice se lehce nežije a ani nežilo. I když ve srovnání s relacemi v Evropské unii se zdá být jejich situace o něco příznivější.

Za 60 let se zvýšil podíl vysokoškoláků 12krát

Podle údajů ze sčítání lidu v letech 1950 až 2011 se úroveň vzdělanosti v České republice stále zvyšuje. Počet lidí se základním vzděláním se několikanásobně snížil. Naopak rostlo zastoupení všech ostatních vyšších stupňů vzdělání.

Počet odsouzených žen se téměř ztrojnásobil

Podíl vysokoškoláků mezi odsouzenými je nepatrný. Výrazný je však vývoj podílu žen mezi odsouzenci s vysokoškolským diplomem.

Ubylo resortních statistických zjišťování

Ještě v roce 2012 prováděly resorty celkem 91 statistických zjišťování. Letos jich uskuteční jen 74 a jejich počet bude dále klesat. Statistici předpokládají, že v příštím roce resorty zrealizují 63 a v roce 2017 celkem 51 statistických zjišťování.

ČR: vládní garance nízké

Vládní sektory nemají jen své „klasické“ dluhy. Jejich potenciální závazky vznikají i z poskytnutých garancí.

Když s HDP hýbou cigarety

V posledních letech fenomén předzásobení cigaretami ovlivnil tempo růstu čtvrtletního HDP hned několikrát.

Maloobchod vloni ožil

V roce 2014 prodej v maloobchodních prodejnách meziročně vzrostl o 2,8 %, což bylo nejvíce za posledních šest let. Tržby se zvýšily ve všech měsících, jedinou výjimkou byl listopad.

K situaci na trhu s vodou

Přestože si Česká republika vede v hospodaření s vodou velmi dobře, není žádný důvod „usínat na vavřínech“, a to zvláště proto, že je svou polohou rozvodí „střechou Evropy“.

Jak se měří materiální deprivace

Životní úroveň domácností se hodnotí mimo jiné i jejími materiálními podmínkami. Evropská unie k tomu používá indikátor míry materiální deprivace, který vychází z výběrového šetření Životní podmínky (EU-SILC). V současné době jej reviduje.

Hůř slyší každý dvacátý

Podle upozornění Světové zdravotnické organizace (WHO) je 1,1 mld. mladých lidí potenciálně ohrožena zhoršením sluchu. Mnozí z nich mohou přijít o sluch úplně. To může mít dopad i na jejich mentální zdraví. Ohrožení dalšího vzdělávání by pak výrazně omezilo i jejich uplatnění na trhu práce.

V zahraničí končí pětina příjmů cizinců v Česku

Česká republika patří mezi imigrační země, kam přichází velké množství migrantů za prací. V současnosti zde pobývá více než půl milionu cizinců, z toho přes 80 % déle než jeden rok. Část vydělaných peněz zde utratí a část pošlou svým rodinám a přátelům do země svého původu.

Přehled událostí z ČSÚ

Velvyslanec Kubernát u předsedy Rademachera. Setkání s hejtmanem. Liberecký kraj v číslech. Zpráva o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Převažovali nezávislí. Přednášky o statistice. CentropeSTATISTICS. Centrální registr pohonných hmot. Nejlepší plakát.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Německá letiště opět patřila k nejvytíženějším. Více aut na řeckých silnicích. Holandské stavařky manažerkami.