Vydání 03/2020

Bez vaší pomoci to nepůjde

Naše země se snaží v posledních dnech vypořádat s globální hrozbou koronavirové infekce. I když se snad podaří epidemiologickou stránku věci vyřešit relativně rychle, dopad na ekonomiku bude značný. Pro její obnovu budou klíčovým základem kvalitní statistická data.

Podíl vysokoškoláků v populaci roste

V rozmezí let 2010 až 2018 přibylo v České republice téměř 500 tisíc vysokoškolsky vzdělaných osob. Rychleji přibývaly vysokoškolsky vzdělané ženy. Rostoucí trend byl zaznamenán i u počtu středoškoláků s maturitou.

Studentů na vysokých školách v České republice ubývá

Počty nově studujících a absolventů nerostou, ale klesají. Výraznější pokles byl přitom zaznamenán v případě soukromých vysokých škol. Rozdíly mezi pohlavími nejsou významné.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

České vysokoškolačky vystudují, ale nepracují

Míra zaměstnanosti vysokoškolaček v Česku je výrazně nižší než v evropských zemích. Zaměstnanost mužů absolventů vysokých škol je přitom u nás nadprůměrná.

Mzdy učitelů v mateřských školách v roce 2018

V roce 2018 pobírali učitelé v mateřských školách v průměru 29 693 Kč měsíčně. Jejich mzdy rostou, nicméně stále nedosahují průměrné mzdy zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

Nejrychleji rostou výdaje na vzdělání

Celkové výdaje vládních institucí dosáhly v roce 2018 výše 2 166 mld. Kč, což odpovídalo
40,7 % hrubého domácího produktu.

Prostor pro vylepšení se vždycky najde

Český statistický úřad navštívil na tři měsíce stážista z Turecka Osman Sert. V Turkstatu – tureckém statistickém úřadu – se věnuje zejména metodám pro výběr vzorků a přípravě analýz. Do Česka přijel čerpat zkušenosti a inspiraci pro svou další práci.

Podle dosažené úrovně vzdělání jsme na tom dobře

„Ve znalostech a gramotnosti žáků však už řadu let nedochází ke zlepšení, a mnoho zemí nás tak v kvalitě vzdělávání předběhlo,“ říká ředitelka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – Cermat Michaela Kleňhová.

Maloobchodní tržby rostly šestým rokem

V roce 2019 tržby v maloobchodě rostly podobně jako v roce 2018. Meziroční růst činil 4,8 %. Vyšším tempem, o více než 5 % ročně, rostly tržby v letech 2015–2017.

Češi si na zdravotní péči připlácejí v průměru více než 5 tisíc ročně

Náklady na zdravotní péči každoročně stoupají a veřejné zdravotní pojištění nestačí tento nárůst pokrývat. Proto se zvyšují i přímé platby občanů za zdravotní péči.

Zpomalení růstu ceny elektřiny ovlivnilo celková čísla

Ve 4. čtvrtletí meziroční růst spotřebitelských cen v některých zemích EU oslabil.

Domácí spotřeba si držela stabilní růst navzdory celkovému zpomalení

Březnové zpřesnění odhadu růstu hrubého domácího produktu (HDP) potvrdilo ve 4. čtvrtletí 2019 celkem výrazné zpomalení meziroční dynamiky.

Inflace v únoru opět zrychlila

Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru dosáhl 3,7 %, nejvíc od března 2012.

Změny ve statistice národních účtů v roce 2020

První odhady HDP by měly být publikovány již 30 dnů po skončení čtvrtletí, a to poprvé na konci července tohoto roku. Jde o další výsledek aktivní účasti ČSÚ na rozvoji statistiky národních účtů v rámci národních i mezinárodních aktivit.

Mzdy v loňském roce mírně zpomalovaly, trh práce se stále udržoval vysoko

Zaměstnanost v Česku se loni udržovala na rekordně vysokých hodnotách, i když na konci roku již drobně poklesla. Růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí o 6,7 % byl poněkud slabší než dříve, kvůli rostoucí inflaci byl reálný mzdový nárůst jen 3,6 %.

Prvorepublikové Československo bylo magnetem pro zahraniční studenty

V polovině třicátých let studovalo v tehdejším Československu na vysokých školách desetkrát méně posluchačů než v současnosti. Podíl zahraničních studentů však byl stejný jako dnes. Mířili k nám především z východní Evropy, ale v hojných počtech také z balkánských zemí.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Nizozemci se doma cítí bezpečně. Nový Zéland vyváží nejen kiwi či víno, ale také software. Luštěniny nejsou jen hrách, čočka či fazole. Sarančata zatemňují oblohu nejen nad Afrikou.

Výběr událostí z ČSÚ

Obavy z koronaviru již ovlivnily důvěru v ekonomiku. V šestnácti obcích proběhly nové volby. Bez vaší pomoci to nepůjde. Přírůstek obyvatelstva byl nejvyšší za posledních 11 let. Návštěva předsedy Senátu na Krajské správě ČSÚ v Jihlavě. Mezinárodní workshop Liberec–Zittau.
.

Tipy pro Vás

FAO Aquastat je globální informační systém FAO o vodních zdrojích a hospodaření s vodou v zemědělství. Databáze obsahuje více než 180 proměnných a ukazatelů podle zemí od roku 1960. Statistics Poland: Den pro babičky a dědečky. Eurostat: Ženy pracujístále více Instagram: Mexican National Institute of Statistics, Geography and Information. Destatis:
Už jste četli časopis německého statistického úřadu?