Vydání 04/2020

Jak se u nás bydlí

ilustrativní fotka

V Česku se blížíme stavu, kdy v jednom bytě budou žít v průměru dva obyvatelé. Průměrné stáří domovního fondu se však zvyšuje a dosahuje téměř 50 let.

Bytová výstavba v roce 2019

Ilustrační foto

Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech. Dařilo se ale také novou výstavbu zahajovat, což dává naději na pokračování pozitivního vývoje.

Konjunktura posílila růst cen nemovitostí

ilustrativní fotka

Ceny nemovitostí v ČR rostly v posledních letech závratným tempem. Růst byl podpořen nejen hospodářskou konjunkturou, ale také nesouladem nabídky a poptávky po bytech.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Povinných výkazů výrazně ubývá

Jaroslav Sixta

„Neustále snižujeme administrativní zátěž respondentů, od letošního roku se snížil počet výkazů i pro podnikatelské subjekty. V budoucnu bych chtěl, abychom využívali maximum dat přímo z podnikových informačních systémů,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

Každou krizi lze považovat za podnět ke změně

Ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek se dopadů koronavirové pandemie na stavebnictví příliš neobává. Vidí i pozitivní důsledky.

Dopravě a skladování se přestávalo dařit

Po devíti letech růstu loni reálné tržby v dopravě a skladování poklesly. Celkovému propadu nezabránil ani nárůst tržeb potrubní a železniční dopravy a poštovních či kurýrních činností.

Farmaceutický průmysl v Česku – malý, ale dynamický obor

Výkony farmaceutického průmyslu v posledních letech akcelerovaly. Role farmacie v průmyslové skladbě ČR je na rozdíl od některých států EU stále okrajová.

Přibývá nás, hlavně ze zahraničí

Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2019 vzrostl o 44,1 tisíce. Nárůst ale zajišťovala především migrace.

Jaký dopad bude mít současná koronavirová pandemie na trh s bydlením v České republice?

Milan Taraba předseda Sdružení nájemníků ČR V souvislosti se současnou situací zastávám názor, že pravděpodobně dojde ke snížení nájemného z bytů. Již první náznaky tuto moji prognózu potvrzují. Pronajímatelé bytů prostřednictvím Airbnb a dalších podobných systémů již dnes hledají nájemce, a to za ceny

Náklady na pracovní sílu v EU rostly

Zpomalení růstu většiny evropských ekonomik nemělo výrazný dopad na dynamiku nákladů na pracovní sílu.

Přebytek se zmírnil

V roce 2019 bylo hospodaření vládních institucí ČR počtvrté v řadě přebytkové. Saldo má však zjevně klesající trend.

Domácnosti loni více spořily

Přispělo k tomu zejména zvyšování mezd a starobních důchodů.

Inovuje téměř polovina podniků

V letech 2016–2018 inovovalo v Česku své produkty nebo podnikové procesy 47 % podniků. Inovace nejčastěji směřují do vnitřních procesů a firmy je většinou financují z vlastních prostředků.

Jak se dařilo zemědělcům

Produkce zemědělského odvětví v roce 2019 vzrostla o 3,4 %. Zvýšila se jak rostlinná, tak i živočišná produkce.

Bariéry, které omezují české podnikatele

Není to tak dávno, co firmy brzdil v růstu produkce zejména nedostatek zaměstnanců. Dnes je to pandemie a vládní opatření.

Žáci a studenti online

Vládní opatření, která ze dne na den zavřela dveře škol, donutila školáky, učitele i rodiče nahradit tradiční výuku v lavicích výukou na dálku z domova pomocí online komunikace. Jak jsou na to připraveni?

Díváme se na počty zemřelých osob správně?

Jen samotný počet zemřelých osob o úmrtnosti nevypovídá.

Zlatý věk bytových družstev

V polovině 20. let minulého století žilo přes devadesát tisíc osob v družstevních bytech a domech. Výhody družstevního vlastnictví nemovitostí využívali především státní zaměstnanci a dělníci. Přestože od roku 1918 do roku 1924 vzrostl počet družstev více než čtyřikrát, zajišťovala družstva střechu nad hlavou jen necelému procentu obyvatelstva ČSR.

I statistici musejí reagovat na koronavirus

Výskyt nového typu koronaviru má významný dopad na sestavování a šíření oficiálních statistik. V mnoha zemích nutnost pracovat na dálku ovlivnila nejen sběr dat, který byl běžně založen na práci tazatelů, ale i návratnost výkazů, jež se už dříve vyplňovaly elektronicky.

Výběr událostí z ČSÚ

Důvěrou v ekonomiku otřásá pandemie. ČSÚ se aktivně zapojil do studie kolektivní imunity. Dětská skupina Staťáček.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Turistů na Islandu ubylo už před koronavirem. I v Rakousku přibývají jednočlenné domácnosti. Do Austrálie se přistěhovalo více než půl milionu osob

Tipy pro Vás

Chile.ine. Česko: Evropa v datech. Polsko: Statistická ročenka. Nový Zéland: Srovnání regionálního HDP. USA: 7. dubna – národní den piva.