Vydání 05/2013

Senioři v číslech

ilustrativní fotka

Podíl osob starších 65 let se za posledních deset let zvýšil, vzrostl i index stáří, který
v roce 2011 dosahoval hodnoty 110. V populaci seniorů převažují ženy, většinou vdovy.

Statistici ocenili Lubomíra Cyhelského

prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls společně předali cenu za vynikající zásluhy a přínos v oblasti národní i mezinárodní statistiky. Slavnostní akt se uskutečnil poslední dubnový den v prostorách pražského sídla ČSÚ.

Důchodci chtějí pracovat

ilustrativní fotka

Česká republika patří k členským zemím EU, které se vyznačují nadprůměrnou mírou zaměstnanosti v celé široké skupině produktivního věku 20–64 let. Zatímco čeští muži mají znatelně vyšší míru zaměstnanosti než průměr EU27, jinak je tomu u žen, které jsou pod unijním průměrem.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Index závislosti v ČR a Praze

Index závislosti v ČR a Praze

Kolik osob v poproduktivním věku připadá na 100 osob ve věku produktivním, udává index závislosti. V jednotlivých krajích se liší (více v článku na str. 22).

O čem index vypovídá

Index závislosti vypovídá jen o věkové struktuře obyvatel. O poměru starších lidí (65 a víc let), o kterých se předpokládá, že už jsou v důchodu, a o mladších ve věku 15–64 let, výdělečně činné složce obyvatelstva.

Domácnosti seniorů

Podle výsledků SLDB 2011 je v Česku 2 667 867 hospodařících domácností tvořených jednou rodinou. Pětinu z nich představují domácnosti seniorů.

Žijeme déle a zdravěji?

Od roku 2005 se v ČR zvýšila střední délka života při narození u žen o 1,6 roku, u mužů o 1,8 roku. Délka života ve zdraví vzrostla u žen o 3,6 a u mužů dokonce o 4,2 roku. Stále větší část života tedy prožíváme bez zdravotních omezení.

Satelitní účet veřejného sektoru

Dluh a deficit vládních institucí jsou ukazatele, na které se soustřeďuje zájem politiků, mezinárodních institucí i veřejnosti. Ekonomická krize jejich váhu jenom posílila.

Výdaje domácností na zdravotní péči

Nákladná zdravotní péče je v České republice hrazena převážně z veřejného zdravotního pojištění, avšak v posledních letech výrazně narůstá význam plateb domácností, které byly v minulosti spíše doplňkových zdrojem financování. Od roku 2005 vzrostly výdaje domácností o 83 %.

Je důležité si uvědomit, že stárnutí je nevratný proces

Je rostoucí počet seniorů v České republice v Evropě ojedinělý, anebo se jedná o všeobecný trend? Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ, vysvětluje, jak to vidí statistici. Podle jeho názoru vždy záleží, z jakých zdrojů a metodiky se vychází.

Podporujeme mladé statistiky

S profesorkou Hanou Řezankovou jsem se setkal na Vysoké škole ekonomické v Praze při hodnocení národního kola soutěže žáků základních a středních škol o nejlepší statistický plakát. Předsedkyně České statistické společnosti také velmi úzce spolupracuje s Českým statistickým úřadem.

Konec roku byl nejslabší

Doprava závisí na výkonnosti ekonomiky, ovlivňují ji ale i počasí a ceny pohonných hmot.

Deficit nad kritérii

V roce 2012 se hospodaření vládního sektoru v zemích EU27 meziročně zlepšilo.

Přehled událostí z ČSÚ

Konzultace s Rosstatem Do ústředí ČSÚ v Praze přijeli zástupci Federální statistické služby Ruska (Rosstat) konzultovat cenovou statistiku. Za ruskou stranu jednali místopředseda Rosstatu Konstantin Laykam a dva zástupci odboru cenové statistiky, za českou Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen. Společně diskutovali o problematice

Věda a výzkum ve statistikách a analýzách

Český statistický úřad společně s Technologickým centrem AV ČR uspořádal
v dubnu již čtvrtý ročník odborného semináře na téma Výzkum, vývoj a inovace
ve statistikách a analýzách.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Populace v EU27 stárne. Klíčový ukazatel pro vzdělání. Turistický cíl číslo jedna: Španělsko.