Vydání 06/2013

V ČR se vzdělává polovina zaměstnanců

ilustrativní fotka

Snaha udržet si nebo zlepšit svou pracovní pozici či rozšířit si znalosti vede stále vyšší počet lidí k získávání dalších znalostí a dovedností. Potvrdily to výsledky šetření o vzdělávání dospělých AES (Adult Education Survey), které minulý měsíc zveřejnil v rozšířené verzi Český statistický úřad.

Vzdělávání: Jdeme správným směrem?

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Boloňský proces, do něhož se zapojila Česká republika, měl významný dopad na oblast vzdělávání v ČR. O tendencích vývoje a pozici vysokého a regionálního školství v celém procesu jsme hovořili s předsedkyní ČSÚ a bývalou rektorkou ústecké univerzity Ivou Ritschelovou.

Generální ředitel Eurostatu v Praze

Walter Radermacher

Walter Radermacher prezentoval harmonizační projekt Eurostatu SIMSTAT, který by měl do budoucna nahradit doposud užívaný systém INTRASTAT a snížit zátěž respondentů při zachování kvality dat. Specialisté diskutovali o jeho dopadech na široké spektrum uživatelů dat o zahraničním obchodu. Zdůraznili podmínku důkladného testování nového

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Evropská komise šla příkladem

Walter Radermacher

Generální ředitel Eurostatu, Walter Radermacher, se zamýšlí nad dalším směřováním evropské statistiky.

Průměr se od mediánu liší o čtyři tisíce korun

Kdyby byli všichni zaměstnanci v roce 2012 ohodnoceni stejně, pak by jejich mzda činila 25 112 Kč. Ve skutečnosti však na tuto částku nedosáhly celé dvě třetiny. Jelikož jiní pobírali i několikanásobky průměrné mzdy, výplata vyjádřená mzdovým mediánem se pohybovala pod tímto průměrem.

Krize nekrize, zaměstnanci dál chodili na kurzy

Výsledky šetření ČSÚ Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob v podnicích ČR v roce 2010 (CVTS 4) ukázaly, že se i v době finanční krize zhruba tři čtvrtiny podniků snažily hledat cesty, jak neomezovat své zaměstnance v jejich dalším odborném vzdělávání. Nejvíce do něj investovaly podniky nad pět set zaměstnanců.

Počet výzkumníků plynule narůstá

Tvorba nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů by bez výzkumných pracovníků nemohla vůbec existovat. Český statistický úřad zjistil, že v České republice pracovalo v roce 2011 téměř 46 tisíc výzkumníků a jejich počet v průběhu let dále roste.

Cenová hladina rostla průměrně o 1,1 % ročně

V roce 2012 po dvouletém poklesu cenová hladina opět poskočila směrem vzhůru. Přispěl k tomu cenový vývoj ve většině oblastí ekonomiky. Dokazují to i cenové indexy, které jej charakterizují.

Vysoké školy už také „objevily“ patenty

Ještě na začátku tohoto tisíciletí chránily vysoké školy jen zřídka výsledky vlastního výzkumu a vývoje patenty či užitnými vzory. To se však po roce 2004 změnilo. Důvodem bylo mimo jiné i jejich hodnocení.

Průmysl na rozpacích

Jasný signál o oživení v průmyslu zatím nepřichází.

Máme našetřeno?

Pověstná spořivost sektoru domácností v ČR dostala v minulém desetiletí trhlinu.

Nové zařazení vzdělávání

Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 1997 (International Standard Classification of Education) se stala od 1. ledna 2008 platnou i pro českou národní klasifikaci vzdělání. Vzhledem k tomu, že svou strukturou již přestala vyhovovat, bylo nutné přistoupit k její revizi.

Nejdřív praxe, potom škola

Kariéře vrcholných manažerů tradičně předcházela, mnohdy navzdory měnícím se společenským a ekonomickým podmínkám, zkušenost a celoživotní vzdělávání. Dokládá to i příběh Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c. generálního ředitele společnosti Český porcelán, a. s.

Blýská se na lepší časy

Jan Brůha, pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, svým vystoupením na semináři k problematice statistiky dalšího vzdělávání zahájil na akademické půdě VŠE v Praze zajímavou diskusi. Na řádu témat, která tam v té souvislosti zazněla, jsme se ho přímo zeptali.

Přehled událostí z ČSÚ

Zasedání Výboru pro Evropský statistický systém. Seminář o projektu SIMSTAT. Užší spolupráce ČSÚ a NKÚ. Demografická konference. Spolupráce ČSÚ a ČNB. Cestovní ruch v 21. století. Výjezdní zasedání vedení ČSÚ. Úspěch účtu ČSÚ na Twitteru. Na Univerzitě v Hradci Králové. Prezentační hattrick v Českých Budějovicích. Setkání skupiny EUREX. Návštěva studentů. Seminář pro zpracovatele.

Byli jsme na Světu knihy

Český statistický úřad prezentoval svoje publikace a výsledky zjišťování
na 19. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2013.
Akce se uskutečnila v rámci kampaně Mezinárodní rok statistiky.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Evropská nezaměstnanost opět rekordní. Energie z obnovitelných zdrojů na vzestupu. Tržby v maloobchodu v březnu poklesly.