Vydání 06/2020

Koronavirus těžce dopadl nejen na českou ekonomiku

Ilustrativní fotka

Opatření zavedená proti šíření koronavirové nákazy prakticky ze dne na den zastavila části české ekonomiky. Negativní dopady se ale rozlily i do odvětví, na která vládní omezení přímo necílila.

Čtvrtina podniků očekává do půl roku návrat na předkrizovou úroveň

800

Jak bude vypadat ekonomika po ukončení nouzového stavu a útlumu opatření proti šíření koronaviru? Zeptali jsme se podnikatelů a představitelů firem.

Koronavirus zasáhne trh práce s odstupem

Ilustrativní fotka

Zatímco ze zdravotního hlediska se situace uklidňuje, koronavirová krize začíná celosvětově dopadat na zaměstnanost. Podaří se České republice vyhnout nejhoršímu?

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Mračna nad cestovním ruchem

ilustrativní fotka

Odvětví cestovního ruchu patří k těm, která pandemie covid-19 postihla nejvíce. V Česku může jeho opětovné nastartování podpořit domácí poptávka.

Pandemie moru v minulosti změnily tvář světa

Světem projela nemoc, která dostala název covid-19 a jejíž šíření bylo označeno za pandemické. Při srovnání s morem ve starověku a středověku si však koronavirus svou mediální slávu nezaslouží.

Propad HDP v EU byl plošný

Neočekávaná krize související s koronavirovou nákazou postihla většinu ekonomik EU.

Můžeme si dovolit kvalitní technologie

S ředitelem sekce IT Českého statistického úřadu Petrem Böhmem jsme hovořili o vybavení úřadu hardwarem a softwarem, o personálním zajištění ICT i o aktuálních úkolech a plánech do budoucnosti.

Mzdy se v Evropě sbližují

Za období od jedné krize ke druhé chudší východní země pomalu doháněly bohatší západní státy, a mzdové úrovně v Evropské unii se tak sbližovaly. České mzdy nabraly tempo až po roce 2016.

Jsem zapřisáhlým odpůrcem sběru dat prostřednictvím výkazů

tvrdí Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Jeho ústav má významný podíl na elektronizaci českého zdravotnictví.

Jaká opatření by nejvíce pomohla oživit cestovní ruch a návazná odvětví po pandemii covid-19?

Tomáš Prouza prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Pokud chce stát cestovní ruch zachránit, měl by udělat dvě věci – prodloužit a upravit program Antivirus na podporu zaměstnanosti i pro firmy nad 50 zaměstnanců a podpořit poptávku po cestování prostřednictvím příspěvku na ubytování, návštěvu

Předběžné informace o vývoji HDP budou dříve

Na konci července dojde ke změně v publikování tzv. rychlých odhadů HDP. Důležité údaje o vývoji ekonomiky budou pro uživatele k dispozici o 15 dnů dříve než dosud.

Růst tržeb ve službách loni zpomalil

Tempo růstu dosažené v České republice zaostávalo za průměrem Evropské unie.

Investiční aktivita se v 1. čtvrtletí prudce propadla

Investice jsou tradičně složkou hrubého domácího produktu, která nejcitlivěji reaguje na výkyvy ekonomického cyklu. I proto není velkým překvapením, že v situaci náhlého zastavení ekonomiky došlo k silnému propadu výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu. Celkový meziroční pokles investiční aktivity (bez sezónního očištění)

Ceny dopravy zmírnily celkový růst spotřebitelských cen

Cenovou hladinu naopak zvedají ceny potravin a alkoholu.

Proč jsou některé domácnosti bez internetu?

V Česku máme dobré internetové pokrytí. Ale ve srovnání s EU více našich domácností bez internetu nemá o připojení zájem.

V patentech máme co dohánět

Tuzemští přihlašovatelé získali jen 6 % u nás udělených patentů. K Evropskému patentovému úřadu přihlašujeme desetkrát méně patentů než Rakousko.

Loni bylo vydáno nejvíce neschopenek za 10 let

Češi také kvůli nemoci zůstávali déle doma než v předchozích letech. Průměrná pracovní neschopnost trvala 42,4 dne.

Rekordní těžba dřeva souvisí s kůrovcovou kalamitou

Těžba dřeva v České republice vloni dosáhla rekordního objemu. Došlo také k výraznému nárůstu plochy zalesňování. Těží se zejména stromy napadené kůrovcem a polomy.

Vyšší vzdělanost žen snižuje platové rozdíly mezi muži a ženami

V roce 2019 se v Nizozemsku mzdové rozdíly mezi muži a ženami zmenšily. Průměrný hrubý hodinový výdělek žen byl vloni o 14 % nižší než u mužů a toto procento se každým rokem zmenšuje.

Na ulicích prvorepublikové Prahy šlo o život

Při nesrovnatelně nižším počtu automobilů byla úmrtnost následkem dopravních nehod ve 30. letech minulého století dvakrát vyšší než v současnosti.

Tipy pro Vás

Facebook: ANSD.Senegal, WHO: Codex alimentarius pomáhá zajistit kvalitu potravin. Central Statistics Office of Ireland: Jaká auta jezdí v Irsku. Eurostat: Jak jsou na tom kandidáti na členství v EU. CBS Nepal: Světem čísel na výlet.

Výběr událostí z ČSÚ

Krajská správa ČSÚ v Liberci participuje na trojjazyčné publikaci. Ve Zlíně se bránili fyzickému napadení. Výstava Petra Hájka. Pokračování mezinárodní spolupráce. Telekonference na severu.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Evropané čelí nebezpečnému hluku. Pomaturitní vzdělávání ve Švédsku. Počet zemřelých vzrostl především v Bavorsku