Vydání 07-08/2013

Cestovní ruch se stal globálním odvětvím

ilustrační foto

V roce 2012 byla pokořena hranice jedné miliardy příjezdů turistů. Nejpřitažlivější destinací zůstala Francie. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA.

Snížení administrativní zátěže respondentů

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Český statistický úřad bude předkládat vládě návrhy, jejichž realizace by měla vést k dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatelů. Zároveň by mělo dojít k omezení duplicitního poskytování údajů státní správě.

Děti až po svatbě?

ilustrační foto

Zhruba v polovině 90. let 20. století se v České republice vztah mezi sňatkem a narozením dítěte rozvolnil. Společností začalo být běžně přijímáno, že rodiče dítěte spolu žijí a nejsou sezdáni.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Nesezdaná soužití: hlavně ve velkých městech

ilustrační foto

V roce 2011 existovalo v České republice 234 346 faktických manželství (také nesezdaných soužití, tzv. kohabitací). Představovala 8,8 % z celkového počtu rodin a 11,2 % z rodin úplných (data se vztahují k údajům za hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou). V porovnání s údaji z předchozích sčítání by se zdálo, že došlo

Rozdíly v bytové situaci se prohloubily

Jedním z cílů bytové politiky by mělo být zvyšování dostupnosti bydlení tak, aby byly zajištěny rovné příležitosti k získání vhodného bydlení pro všechny vrstvy společnosti. Česká republika však tohoto ideální stavu stále nedosáhla. Například mladé domácnosti mají horší bytovou situaci než domácnosti s osobou v čele starší 36 let.

Kam jezdíme na dovolenou

Chuť cestovat v posledních letech u rezidentů roste. V roce 2012 obyvatelé České republiky vykonali 11,7 mil. cest s alespoň čtyřmi přenocováními. V souvislosti s finanční situací českých domácností se mírně měnily preference i představy o dovolené.

Pracují, a přesto jsou chudí?

Problematika chudoby je obvykle spojována s nezaměstnaností. Mít práci by mělo znamenat nebýt chudý, nicméně tak tomu vždy není. Existují osoby, které pracují, a přesto jsou ohroženy příjmovou chudobou. Kdo jsou a jak velký problém u nás představují?

Nevím, zda bych se v cestovním ruchu uživil

Má dokonalý přehled o odvětví cestovního ruchu, přesto by měl obavy v něm podnikat, přiznává v našem rozhovoru Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu. Podnikatelům doporučuje, aby při plánování svých podnikatelských aktivit využívali statistiky ČSÚ o kapacitě a návštěvnosti ubytovacích zařízení.

Cíl cesty: Chorvatsko

Dne 1. července 2013 se Chorvatská republika stala osmadvacátým členským státem Evropské unie. Častý cíl cest našich dovolených se nám tak ještě více přiblížil. Co lze o této zemi vyčíst ze statistik?

Naučili jsme se žít s krizí za krkem

Cestovní kanceláře jsou pod silným tlakem konkurence už od 90. let minulého století. Neustálý tlak je však dobře připravil na těžkou dobu ekonomické krize. Přesto však mají rezervy. „Musí se zbavit představy o tom, že jsou ‚pořadateli zájezdu‘,“ říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR).

O statistice cestovního ruchu ve Švédsku

Začátkem června se ve Stockholmu sešla pracovní skupina Eurostatu, aby jednala o statistice cestovního ruchu. Přitom hledala možnosti, jak tuto oblast vzájemně harmonizovat.

Služby v EU stagnovaly

Objemově nejvýznamnějším odvětvím v rámci služeb je doprava a skladování, a to nejen v ČR, ale ve většině zemí EU27.

Trojnásobný rozdíl

Spotřeba domácností v EU27 se pohybuje mezi 48 % a 141 % průměru.

Veřejnost musí být informována

Vysoce oceňuji snahy ČSÚ měřit administrativní zátěž respondentů a následně ji snižovat.

Rezortismus omezuje efektivnost státní správy

Snaha o snižování zátěže respondentů, a tím o zlevnění statistické služby při zachování její kvality, je dlouhodobě omezována rezortismem.

Chuť na cestování nepolevila

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili.

Přehled událostí z ČSÚ

Spolupráce na vysoké úrovni Na půdě ČSÚ se v červnu uskutečnilo každoroční jednání Pracovní skupiny pro statistiku s pracovníky Ministerstva financí a za účasti zástupců České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu. Převážná část agendy se týkala datových zdrojů, které ČSÚ od MF přebírá

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Zaměstnanost klesá v EU27 i eurozóně V prvním čtvrtletí 2013 ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2012 klesla zaměstnanost v EU27 o 0,2 % a v eurozóně (EU17) dokonce o 0,5 %. V meziročním srovnání byl pokles ještě citelnější – EU27 vykázala úbytek 0,4 % a eurozóna 1,0 %. Sezónně očištěná data o zaměstnanosti zveřejnil Eurostat.

Dohoda o spolupráci statistiků

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a předsedkyně České statistické společnosti Hana Řezanková podepsaly na konci června dohodu o vzájemné spolupráci obou institucí.

Čeští statistici vybojovali v Polsku bronz

Třetí stupeň vítězů obsadil český tým z ČSÚ na futsalovém turnaji v Krakově. Akci uspořádal Polský statistický úřad u příležitosti 95. výročí svého založení a také v rámci celosvětové kampaně Mezinárodní rok statistiky.