Vydání 10/2013

Tři čtvrtiny odpadu produkují asi 2 % firem

Ilustrační foto

V roce 2012 se produkce odpadů v České republice mírně snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Česká statistika životního prostředí má dobré jméno

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Informace a statistická data jsou dnes oprávněně nazývány novou a cennou surovinou 21. století. Obecně platí, že uživatelé dat jsou stále náročnější a okruh jejich informačních potřeb se neustále rozšiřuje.

Vývoj ekonomiky: jen optický klam?

Ilustrační foto

Když mezikvartální změna HDP za letošní 2. čtvrtletí byla poprvé po roce a půl se znaménkem plus, tučné titulky v novinách hlásily konec recese. Ale žádný seriozní rozbor by v té chvíli takto bezpodmínečný závěr nepotvrdil. Číslo bylo totiž dobré nikoli proto, že se ekonomika výrazně vzchopila, ale proto, že srovnávací základna byla velmi slabá.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Komu se přidalo a komu zase ubralo

ilustrativní obrázek

Zatímco růst mezd se zpomaluje, nůžky mezi vysokými a nízkými výdělky se rozevírají. Čtyři z pěti zaměstnanců pobírali letos na jaře mzdy mezi 10 a 40 tis. Kč hrubého.

Registrované partnerství je častější u mužů

V roce 2011 se ve Sčítání lidu, domů a bytů poprvé v historii sčítání objevil dotaz na registrovaná partnerství. Nejčastěji se tato partnerství vyskytovala mezi muži ve věku 30–39 let.

Obrat v rozvodech

Demografové z ČSÚ spočítali, že v 1. pololetí 2013 se zvýšil počet rozvedených manželství přibližně o jednu desetinu a míra rozvodovosti dosáhla téměř 49 %. Tato skutečnost zcela nekoresponduje s vývojem rozvodovosti v posledních dvou letech.

Výsledky ankety ČSÚ

Český statistický úřad dlouhodobě sleduje spokojenost uživatelů statistických dat se svými výstupy s cílem získat zpětnou vazbu od klientů. Tentokrát se ankety, v pořadí již osmé, zúčastnilo více studentů.

Evropské statistiky nalákal do Liberce volejbal

Pokud existuje druh sportu, který evropské statistiky spojuje, pak je to určitě volejbal. Letošní 24. ročník European Volleyball Tournament for Statisticians (EVS) zorganizoval ČSÚ, podruhé v jeho dlouhé historii.

Čísla objektivitu nenahradí

Lidé mají tendenci věřit grafům a číslům. Jenom malá skupina lidí je schopna k nim mít kritický odstup. „Přemíra infografiky a čísel se tak může stát předmětem manipulace, která je daleko úspěšnější než jenom klasická manipulace rétorická,“ říká Josef Šlerka, odborník na nová média.

Východ Evropy skládkuje, Západ recykluje

Z dat Eurostatu za rok 2011 vyplývá, že se v jednotlivých evropských zemích výrazně liší nakládání s komunálním odpadem. Zatímco na východ od naší republiky většina odpadu vyprodukovaného obyvatelstvem končí na skládkách, směrem na západ dávají přednost recyklaci a kompostování. Skládkování je zde minimální nebo dokonce nulové.

Stavebnictví v Evropě klesá

Stavební produkce v EU28 za 1. pololetí 2013 nedosáhla úrovně ve stejném období předchozího roku a meziročně klesla. Více klesá inženýrské stavitelství.

Nový trend – investice do odpadních vod

Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.

Zatím beze změny

Nezaměstnanost meziročně vzrostla, meziměsíčně se však nezměnila.

Proměny statistiky odpadů

Ještě nedávno se o odpadech uvažovalo jako o ekonomicky negativním jevu. Avšak s úbytkem primárních zdrojů, s růstem jejich cen a se stále dokonalejšími technologiemi na zpracování odpadů se zájem o toto odvětví zvyšuje a počet firem, které na něm vydělávají, roste.