Vydání 10/2014

Český průmysl je „náš“ jen z poloviny

Ilustrační obrázek

Slovní spojení „český průmysl“ se často objevuje nejen v novinových titulcích, ale i v ekonomických analýzách. Přitom skutečně český je průmysl v České republice pouze ze 40 až 50 % a to ještě v závislosti na zvoleném ukazateli.

Jaké bude příští sčítání?

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Do příštího celosvětového „kola“ sčítání lidu zbývá nejméně šest let, ale debata o jeho obsahu a datových zdrojích je už i v České republice v plném proudu. Počátkem září představil ČSÚ vládě ČR svůj koncept sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční kolem roku 2020. V hlavní roli budou administrativní zdroje dat.

Jsme „přístavem“ Evropy

ilustrativní obrázek

V České republice jsou v současnosti publikována dvě pojetí zahraničního obchodu, přeshraniční a národní. Každé z nich odpovídá na jiné otázky a samo o sobě poskytuje výrazně odlišný obrázek o zahraničně-obchodních vztazích české ekonomiky. Rozdíly mezi pojetími, vypovídající o zdánlivě stejné věci, se nejvíce projevují v oblasti obchodu s informačními technologiemi.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Podniky si více konkurují při hledání zaměstnanců

ilustrativní obrázek

Ekonomické oživení se projevuje nárůstem počtu volných pracovních míst, klesající nezaměstnaností a zrychlujícími mzdami. Do budoucna však může být ohroženo geopolitickou nestabilitou a ekonomickým útlumem u západních partnerů.

Průmysl ztratil pracovníky, ale ne svůj význam

Za osm let (2005–2012) se v České republice změnila struktura průmyslu jen mírně. Přestože některá odvětví výrazně oslabila a ve většině se počet zaměstnanců snížil, přidaná hodnota se celkově zvýšila.

Šetření ENERGO 2015 zahájeno

Energetika je jedním z průmyslových odvětví. Zabývá se činnostmi spojenými s těžbou energetických surovin a jejich zpracováním, výrobou dalších paliv a energií, jejich distribucí k zákazníkům až po jejich konečnou spotřebu.

Poděkování a přání profesoru Cyhelskému

Ačkoli se statistika může laické veřejnosti jevit jako zajímavá, avšak poměrně nepochopitelná, anonymní a strohá věda, za jejími teoretickými základy i praktickými výstupy stojí tvrdá a poctivá práce konkrétních lidí. A právě jednoho takového konkrétního statistika, velkého postavou, duchem i znalostmi v těchto dnech společně oslavujeme.

Prezident republiky ocenil práci statistiků

Prezident republiky Miloš Zeman navštívil 7. října 2014 Český statistický úřad. V doprovodu předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové se mimo jiné seznámil s přípravami na zpracování a zveřejnění výsledků komunálních a senátních voleb.

Sté zasedání DGINS v Rize

Ve dnech 24.–26. září 2014 se v Rize uskutečnila celkem tři jednání zástupců evropských statistických úřadů. Konkrétně se jednalo o jubilejní 100. konferenci předsedů statistických úřadů (DGINS), mítink předsedů statistických úřadů EU a 22. zasedání Výboru pro evropský statistický systém (ESSC). Český statistický úřad zastupovali Iva Ritschelová, Jan Ernest a Hana Šlégrová.

Nebojte se čísel, nekoušou

Statistik a prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Jakub Fischer spolu s ČSÚ organizuje národní kolo soutěže o nejlepší statistický plakát. Zamýšlí se nad otázkou, jak podporovat statistickou gramotnost.

Z Východu alkohol a ryby, z Jižní Ameriky maso

Chilské víno, argentinské hovězí, kolumbijská či brazilská káva – i tyto položky vedou k hlubokému deficitu potravinových obchodů ČR s Jižní Amerikou. Schodek s Tureckem prohlubují hlavně cukrovinky a další pochutiny.

V informatice jsou ženy v menšině

V roce 2013 bylo v České republice zaměstnáno na pozicích IT odborníků 148 tis. osob, což byla 3 % z celkové zaměstnané populace. I když se počet IT odborníků od roku 2004 plynule zvyšuje, žen zaměstnaných na těchto pozicích se to netýká. Za posledních dvacet let jich výrazně ubylo.

Dočkáme se jednou indexu dobrého hospodáře?

Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik ČSÚ, by byl rád, kdyby strategické oblasti, jako například hospodaření s vodou, byly zcela v českých rukách. Přesto s podnikáním nadnárodních společností v České republice problém nemá. Zvlášť když se chovají jako dobří hospodáři.

Stavebnictví na vzestupu?

Stavebnictví v České republice dosáhlo vrcholu své konjunktury v roce 2008 a od té doby klesá. Rok 2014 zatím přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce za leden až srpen meziročně vzrostl o 2,9 %.

Evropa USA nedohání

Rozdíl v produktivitě práce americké ekonomiky a hospodářství Evropské unie se prohloubil.

Přehled událostí z ČSÚ

Dne 10. října 2014 se uskutečnilo v sídle Českého statistického úřadu v Praze jubilejní, již desáté, setkání statistických společností zemí V6 a Polska.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Anglicky se v EU28 učí každé dítě Při příležitosti Evropského dne jazyků, který se každoročně slaví 26. září, zveřejnil Eurostat údaje o výuce cizích jazyků na základních školách v zemích EU28. Mezi lety 2005 a 2012 se podíl žáků, kteří se na základní škole naučí

Téměř polovina seniorů na Zemi nepobírá penzi

Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala na konci září 2014 zprávu, že 48 % z celkového počtu osob v důchodovém věku nepobírá žádnou penzi a mnozí ze zbývajících 52 %, kteří důchod dostávají, nepovažují jeho výši za dostatečnou.