Vydání 10/2015

Výzkumná centra čeká boj o přežití

ilustrativní fotka

Díky intenzivnímu čerpání peněz z evropských fondů vznikla v České republice nová výzkumná centra. Mnoho z nich má ambice a potenciál stát se významnými hráči na mezinárodní scéně vědeckovýzkumných aktivit. Otázkou však je, kdo je bude dál financovat.

Čína se chce zaměřit na trh se zlatem

Ma Keqing

Čína se snaží stabilizovat svou burzu. Zároveň restrukturalizuje ekonomiku. Daří se jí ovládnout trh se zlatem? Co podmiňuje úspěch českého výrobku u čínských spotřebitelů? A jak probíhají přípravy na olympijské hry? Ptali jsme se velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice Ma Keqing.

Ekonomická migrace ze Slovenska

Ilustrační foto

Zaměstnanecká populace ze Slovenska je dvojího druhu: na jedné straně vysoce kvalifikovaní experti, kteří nadstandardně vydělávají, a na druhé dělníci, kteří se spokojí s tím, že vůbec nějaké zaměstnání mají, a proto berou méně než Češi.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Kvalitnější data pro rozhodování – předpoklad pro lepší život

ilusrativní obrázek

Rostoucí význam statistiky v celosvětovém měřítku, nezastupitelnou úlohu oficiální statistiky a nezbytnost zvyšování statistické gramotnosti připomíná Světový den statistiky. Koná se jednou za pět let a letos připadá na úterý 20. října.

Jak měříme výkon české ekonomiky?

Čtvrtletní odhady hrubého domácího produktu sestavuje Český statistický úřad dříve, než mají firmy hotové účetní závěrky. Jeho informace proto nelze ani přeceňovat, ale ani podceňovat. Vždy však striktně měří jen to, co již nastalo, a neprovádí predikce vývoje ekonomiky v budoucím období.

Cena mléka padá dolů

Klesající trend ve výrobních cenách kravského mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu. Důvodem byly zejména zákazy dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 také zrušení mléčných kvót.

V high-tech odvětvích zaostáváme

Otevřené konkurenční prostředí podněcuje rostoucí počet podniků k investicím do dalšího rozvoje. Relativní výdaje na soukromý výzkum a vývoj jsou v České republice nejvyšší v zemích bývalého východního bloku. Stále jsou nižší než v ekonomikách západního typu.

Většina zemí Unie daleko za spotřebou EU15

V HDP na obyvatele v paritě kupní síly byla loni ČR na 77 % průměru „starých“ zemí unie, ve spotřebě domácností však na necelých dvou třetinách.

Podíl mimomanželských dětí strmě stoupá

V roce 2014 bylo vdaných 53,3 % rodiček. Přitom ještě v roce 2001 to bylo 76,5 %. V revolučním roce 1989 bylo vdaných dokonce 92,1 % rodiček. Roste úroveň plodnosti svobodných žen.

Co se stalo s cenami ve stavebnictví od roku 2008

Mezi vývojem cen ve stavebnictví, zejména bytovém, a cenami bytových nemovitostí lze nalézt určité souvislosti. Zvláště pak, pokud se zaměříme na období od roku 2008, kdy nastala změna cenových trendů, až do současnosti.

Péče o seniory je dnes velký byznys

Jak v Česku, tak v Evropě dnes přibývá nových privátních zařízení pro seniory, která mají o nemocniční lůžka firmy Zbyňka Frolíka zájem. Podobná strategie je relevantní i pro čínský trh, kam se nyní pokouší vstoupit a kde je v důsledku politiky jednoho dítěte situace podobná.

Na výzkum a vývoj dáváme už více než Evropa

V letech 2011 a 2012 rostly výdaje na výzkum a vývoj především díky strukturálním fondům. Z evropských peněz se totiž začala budovat nová mnohamiliardová výzkumná centra. V posledních dvou letech k nim přibyly zdroje soukromé, a to především firem pod zahraniční kontrolou.

Metropolí vědy se stává Brno

O Brnu se čím dál častěji hovoří jako o metropoli vědy. Čilý ruch probíhá v tomto městě jak ve sféře veřejného, tak i soukromého výzkumu a vývoje. Boom posledních let potvrzují i čísla Českého statistického úřadu, která vycházejí z ročního statistického šetření o výzkumu a vývoji.

Výkon stavebnictví překvapil

Vývoj stavebnictví v Česku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby až do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 přinesl určitý návrat k růstu. Stavební produkce roste i v roce 2015.

Neumíme žít s těmi, kdo se od nás liší

Přestože desetina světové populace trpí duševními poruchami, podle Světové zdravotnické organizace se z celkového počtu lékařů věnuje psychiatrii pouze každý stý. V praxi to znamená, že téměř polovina světové populace žije v zemích, kde je na 100 tis. osob méně než jeden psychiatr.

Ministerstvo financí se chová jako banka

K prvnímu říjnu letošního roku ČSÚ vydal revidované údaje o deficitu a dluhu vládních institucí, které slouží k hodnocení plnění tzv. maastrichtských kritérií.

Světový den statistiky

Statistika oslaví 20. října 2015 svůj svátek – po pěti letech se historicky podruhé uskuteční Světový den statistiky.

Nad financováním české vědy visí stále otazníky

Současná dobrá kondice české ekonomiky se promítá i do ochoty podniků více investovat do vlastního výzkumu a vývoje (VaV). Dominantní pozici zaujímají firmy pod zahraniční kontrolou.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

FAO: Světové ceny potravin klesají. Statistics Netherlands: Čínské kontejnery v Rotterdamu? Statistics Slovenia: Turistů stále přibývá.

Přehled událostí z ČSÚ

Vyjdou krajské analýzy ČSÚ o seniorech, Konference k rizikům hospodaření samospráv, Role statistiků v moderním světě, Výzvy pro regiony.