Vydání 11-12/2014

Zdánlivě malé změny

Ilustrační foto

Vládní dluh na jednoho obyvatele ČR již přesáhl hranici 181 tis. Kč. V případě srovnání s ekonomicky aktivním obyvatelem přesáhl 360 tis. Kč, což v mnoha regionech představuje i byt skromnějších rozměrů.

Výjimečné postavení statistického úřadu

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová se ohlíží za uplynulým rokem. Z jejího pohledu byl velmi náročný. Stejně obtížný bude i rok 2015. Díky kvalitním zaměstnancům úřadu a jejich nasazení však o splnění všech úkolů nepochybuje.

Kvalita života v ČR

ilustrativní foto

Vybrané důležité ekonomicko-sociální parametry ukazují na dobrou kvalitu života v České republice. Průměr ale zůstává vždy jen průměrem.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Češi jsou spokojeným národem

ilustrativní obrázek

Z výsledků šetření ČSÚ Životní podmínky vyplynulo, že lidé v České republice jsou se svým životem relativně spokojeni. Uspokojují je hlavně osobními vztahy a bydlení. Již méně příznivě hodnotí svou finanční situací.

Co kraj, to jiný demografický mrav

V Ústeckém a Karlovarském kraji je nejvyšší počet umělých přerušení těhotenství na jednu ženu. Ve Středočeském kraji mají aktuálně ženy nejvíce potomků. Ve Zlínském kraji se zase děti rodí nejčastěji do manželství. V Praze začínají ženy s rodičovstvím nejpozději.

Revize napříč Evropou

Likvidací druhého pilíře důchodového systému dosáhlo Maďarsko rekordní změny salda hospodaření směrem dolů. Avšak i další členské státy Evropské unie prohloubily své deficity z důvodu revize národních účtů.

V roce 2009 jsme naspořili nejvíce

V souvislosti s 25. výročím sametové revoluce se často v médiích objevují úvahy o tom, zda se mají lidé lépe dnes než před rokem 1989, či naopak. Malý statistický exkurz do minulosti, od počátků 90. let až do roku 2013, vám umožní udělat si vlastní úsudek.

Význam národních účtů

Národní účty nepatří mezi statistiky, jejichž údaje by byly tématem debat široké veřejnosti, jako je tomu např. u průměrné mzdy či vývoje spotřebitelských cen. Přesto nepřímo výrazně ovlivňují životy občanů.

Alchymie revizí

Uživatele statistik dnes zajímají pouze výsledné agregáty nebo údaje o dluhu a deficitu vládních institucí. To je škoda.

Co se bude v roce 2015 zjišťovat

Administrativní zátěž respondentů se dlouhodobě snižuje. V příštím roce se však jejich povinnost zasílat data statistikům příliš neomezí. Jaké významné změny ve statistických zjišťování můžeme očekávat?

Nastal obrat v hospodářském cyklu

V naší zemi nestačila vzniknout přirozená poptávka široké veřejnosti po tom „koupit“ si důvěryhodnost vlastní měny zvenčí, hodnotí konzervatismus Čechů viceguvernér centrální banky Mojmír Hampl. Eurozóna je podle něj unikátní historický experiment měnové unie.

Maloobchod ožil

Po kolísavém vývoji v roce 2013 se letos tržby v maloobchodě vyvíjely příznivěji. K oživení přispěl zejména prodej spotřebního zboží jak v prodejnách, tak přes internet.

Hospodaření se zlepšilo

Vládní instituce v ČR v roce 2013 hospodařily s deficitem ve výši 1,3 % HDP. Byl nejmenší od roku 2007.

Zlom v datech o zemřelých

Kvůli legislativním změnám, včetně úpravy dokladu Listu o prohlídce zemřelého, vzrostl v roce 2013 meziročně počet zemřelých na diabetes mellitus o 67 %. Příčinou však nebylo zhoršení zdraví obyvatelstva ČR, ale „zefektivnění“ systému a přizpůsobení sledování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého mezinárodním doporučením.

Na co umíráme

V roce 2013 zemřelo v ČR nejvíce lidí na nemoci oběhového systému, bylo to ale méně než předloni. Tato dlouhodobě nejčetnější skupina příčin smrti stála loni život 23,7 tis. mužů (43 % celkového počtu zemřelých mužů) a 28,0 tis. žen (51,8 % úhrnu).

Přehled událostí z ČSÚ

Témata pro Českou statistickou radu. Změny ve vedení ČSÚ. Belgičané informovali o sběru dat. Ze 400 automobilek jich může zůstat jen 40. Fotosoutěž My&Statistika. Předsedkyně v Lucemburku. Zahraniční obchod s Německem. ČSÚ partnerem výstavy Data design.

Správně nastavit pravidla

Nejvyšší kontrolní úřad by se měl spolupodílet na vzniku kvalitních zdrojových dat. Je totiž ve veřejném zájmu, aby shromažďované a zveřejňované informace byly správné. Jenom takové pak mohou sloužit svému účelu.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Pracovní úrazy v Austrálii. Výdaje na vědu a výzkum v Číně stále rostou. Zápal plic je stále smrtelná nemoc. Spotřeba šumivého vína v Německu klesla.

Noví euroobčané

Podle údajů Eurostatu zveřejněných na konci listopadu 2014 získalo v roce 2012 občanství některého ze současných států Evropské unie celkem 820 tis. osob. Z toho bylo 708 tis. osob ze zemí mimo Unii a 92 tis. osob z některé jiné unijní země.