Ekonomická provázanost ČR a Řecka

Aktuální situace Řecka navozuje otázku, v jakém vztahu jsou obě ekonomiky.

Podíl Řecka na českých unijních exportech i importech zboží je dlouhodobě v řádech promile. Přímé i portfoliové investice jsou, v tocích výnosů podle běžného účtu platební bilance, prakticky nulové. Bilance služeb je sice díky cestám českých občanů do Řecka neustále více než miliardou v deficitu, schodek se však může vlivem nových vnímaných rizik v souvislosti s pobytem v této zemi tenčit.  Lze tedy říci, že vzájemné toky zboží, služeb a kapitálu mezi ČR a Řeckem mají minimální intenzitu. Rozeberme je jednotlivě.

Soukromá turistika

Zatímco rozdíl mezi tím, co utratí turisté z EU v České republice, a výdaji českých občanů na soukromých cestách v EU je pro ČR příznivý (loni činil dle údajů platební bilance 12,8 mld. a předloni až 26,3 mld. korun), atraktivnost řeckých památek a pobytu u moře vrhá českou bilanci cestovního ruchu s touto zemí do deficitu. Loni u nás nechali turisté z Řecka 0,9 mld., čeští turisté v Řecku 2,3 mld. korun, v roce 2013 byl schodek ještě větší (–1,7 mld. korun).  Letos v 1. čtvrtletí vydali čeští občané na soukromou zahraniční turistiku do EU o téměř půl miliardy (449 mil. korun) víc než občané EU na cestách do ČR, z toho ale schodek se samotným Řeckem činil 426 mil. korun.

Struktura zahraničního obchodu se zbožím mezi ČR a Řeckem (podíly na exportu a importu příslušných položek s EU, v %) údaje za leden až duben 2015

Struktura zahraničního obchodu se zbožím mezi ČR a Řeckem  (podíly na exportu a importu příslušných položek s EU, v %) údaje za leden až duben 2015

Výnosy z investic zanedbatelné

Bilance služeb v obchodu s Řeckem je jedním z mála významnějších faktorů vnějších ekonomických vztahů ČR s touto „kolébkou evropské civilizace“. Podle běžného účtu platební bilance jsou totiž výnosy z přímých a portfoliových investic prakticky zanedbatelné, s nulovými dividendami (do EU přitom loni takto odplynulo z ČR 199,6 mld. korun a 5,1 mld. korun naopak přiteklo) a s minimálním výnosem z portfoliových investic. Ty letos v prvním čtvrtletí přinesly ČR v čistém pouze 1,5 mil. korun, za rok 2014 pak 0,6 mil. korun.  Znamená to mimo jiné, že české banky ve svých portfoliích řecké dluhopisy prakticky nemají.

Roste obchod s nápoji a tabákem

Silná angažovanost ČR vůči EU se projevuje v obchodech se zbožím, které letos za první tři měsíce přesáhly u exportu výrazně půlbilionovou hranici a u importu ji téměř dosáhly. Na těchto objemech však vývoz do Řecka ve výši necelých 1,8 mld. korun a dovoz přesahující mírně 1,2 mld. korun participoval v obou případech pouhými  0,3 %.  Obdobně tomu tak bylo dle dat platební bilace i za celý rok 2013 i 2014.
Takto nízká intenzita zbožových obchodů s Řeckem by neměla v případě nových řeckých potíží představovat pro exportéry v ČR větší problém. Platí to i pro dovozy z Řecka. U těch tvoří dle přeshraničního pojetí zahraničního obchodu přes polovinu chemikálie (27 %) a polotovary (26,5 %).  Letos rostl nejrychleji dovoz nápojů a tabáku (+30 % meziročně), s převahou alkoholu a nezpracovaného tabáku. Podobně jako u jejich vývozu z ČR do Řecka šlo o položku s nadprůměrným podílem na dovozu nápojů a tabáku z EU (2,2 %).
Celkově je letos za tři měsíce obchodní bilance ČR s Řeckem aktivní ve výši 521 mil. korun, celoročně loni i předloni byla zhruba miliardová (údaje platební bilance). Vylepšovala tak celkový výsledek ekonomických vztahů s Řeckem, který byl v 1. čtvrtletí sice přebytkový, ale za roky 2013 i 2014 s mírným schodkem běžného účtu (Řecko navštěvují čeští turisté hlavně v letní sezóně).