Tržby v dopravě v Česku za rok 2015 stagnovaly

VYDÁNÍ: 05/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Po předchozích pěti letech růstu se vloni tržby v dopravě a skladování dostaly pod unijní průměr. ČSÚ informuje, že růst však vykázala pozemní a potrubní doprava.

Za rok 2015 se tržby v běžných cenách v oblasti dopravy v České republice meziročně snížily o 1,6 %. Po přepočtu na stálé ceny tržby stagnovaly. Výsledek celého odvětví dopravy nejvíce ovlivnil vývoj ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (–4,6 %). Nižší tržby ve všech čtvrtletích roku vykázala letecká doprava (–3,6 %). Dlouhodobě se nedařilo ani poštovním a kurýrním činnostem. Jejich tržby klesaly již čtvrtý rok v řadě (nyní o 2,4 %). Snížení tržeb zaznamenala i vodní doprava (–6,5 %), která má však v našich podmínkách zanedbatelný podíl. Naopak, i přes pokles ve 4. čtvrtletí roku 2015, rostly celoročně tržby v potrubní dopravě (+10,3 %). Růst vykázala objemově nejvýznamnější silniční doprava, která rostla již tři roky po sobě (nyní o 3,7 %). Díky vyšším tržbám ve druhé polovině roku vzrostla železniční doprava za celý rok o 2,3 %.
Tržby za dopravní služby ve 4. čtvrtletí roku 2015 reálně meziročně vzrostly o 0,2 %. Růstu bylo dosaženo především díky vývoji v silniční dopravě, kde tržby nepřetržitě rostly již dvanácté čtvrtletí v řadě (nyní o 3,3 %). Také železniční doprava vykázala v posledním čtvrtletí 2015 o 6,5 % vyšší tržby než ve 4. čtvrtletí roku 2014.
Tržby se naopak snížily ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (–3,0 %), kam se řadí například spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů či manipulace s nákladem.
Nižší tržby vykázaly také poštovní a kurýrní činnosti (–1,5 %), letecká doprava (–1,0 %) a vodní doprava (–19,6 %). V potrubní dopravě ke konci roku klesly tržby o 14,9 %, přičemž všechna předchozí čtvrtletí roku tato doprava rostla dvouciferným tempem.

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2015

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2015

V jednotlivých zemích EU28 se vývoj tržeb v dopravě lišil

Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo o jeden pracovní den více než ve stejném období předchozího roku, po očištění o vliv různého počtu pracovních dní tržby v dopravě klesly o 0,3 %. Pro mezinárodní porovnání tržeb v dopravních odvětvích se v Eurostatu publikují pouze data v běžných cenách, tj. údaje popisující nominální vývoj tržeb, které jsou pro lepší srovnatelnost očištěny o kalendářní vlivy (nestejný počet pracovních dní). V EU28 při meziročním srovnání takto upravených tržeb ve 4. čtvrtletí 2015 došlo v dopravě k růstu o 0,9 %. EU28 vykazuje nepřetržitě růst již od 1. čtvrtletí roku 2013. V jednotlivých členských zemích se vývoj v dopravě značně lišil. V Česku zaznamenaly tržby v dopravě pokles o 2,4 %. Podobného snížení tržeb jako Česká republika dosáhla Litva (–2,2 %). Nejnižší tržby za toto období vykázalo Estonsko (–11,0 %) a Lotyšsko (–7,6 %).
Poprvé po delší době růstu (10 a 11 čtvrtletí v řadě) se tržby snížily dvěma významným hráčům na dopravním trhu Evropské unie – Německu (–0,1 %) a Velké Británii (–0,8 %). Naopak nejvyšší růst tržeb byl evidován v Rumunsku (+10,7 %) a v Bulharsku (+7,3 %).
V průběhu roku se tempo růstu tržeb v dopravě v Evropské unii zpomalovalo, přičemž v 1. čtvrtletí 2015 tržby rostly o 3,5 % a ve 4. čtvrtletí již pouze o 0,9 %. Za celý rok 2015 vykázala Unie růst o 2,6 %.

Tržby v dopravě v letech 2010–2015 (běžné ceny, sezónně očištěno)

Tržby v dopravě v letech 2010–2015 (běžné ceny, sezónně očištěno)

V České republice po předchozích pěti letech růstu tržby v dopravě klesly o 1,5 %. Podobného vývoje dosáhlo Řecko, kterému tržby klesaly již sedmý rok v řadě (nyní o 1,7 %). Naopak růst vykázala pětice největších ekonomik v oblasti dopravy – Španělsko (+4,0 %), Velká Británie (+2,5 %), Francie (+1,9 %), Itálie (+1,2 %) a Německo (+0,8 %). Za rok 2015 nejvíce rostly tržby v dopravě Rumunsku (+10,9 %), Bulharsku (+7,7 %) a Maltě (+6,9 %). Naopak největšího snížení tržeb dosáhlo Estonsko (–6,0 %) a Lotyšsko (–4,8 %). Z našich sousedních zemí se kromě Slovenska (–0,1 %) dařilo navyšovat tržby v dopravě všem státům. Nejvíce Polsku (+3,4 %), poté výše zmíněnému Německu a také Rakousku (shodně +0,5 %).

Autor: , oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Doprava rostla nejvíce za posledních jedenáct let

ilustrační foto

V roce 2018 vzrostly tržby v dopravě a skladování v ČR nejvíce za posledních jedenáct let. Pokles tržeb byl zaznamenán pouze v březnu a v prosinci. Naopak nejvyšší reálný růst tržeb byl v lednu.

Tržby ve službách stále rostou

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v 1. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 5,8 %, a plynule tak navázal na růst v předchozích čtvrtletích. Nejvíce rostlo odvětví informačních a komunikačních činností.

Tržby ve službách zrychlují

Ilustrační foto

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Růst tržeb v dopravě přetrvává

Ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Růst služeb zpomalil

Ilustrační foto

Za posledních pět kvartálů se tržby ve službách v 1. čtvrtletí 2016 zvyšovaly meziročně nejpomaleji.