Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči

Náklady na zdravotnictví v České republice každoročně stoupají. Výnosy z veřejného pojištění je již nestačí pokrýt, a tak se domácnosti na jejich hrazení podílejí stále vyšší mírou. Zatímco v roce 2010 vydala ročně průměrná osoba za zdravotní péči 4 100 Kč, v roce 2015 to bylo již 4 700 Kč.

V České republice se v roce 2015 domácnosti podílely na zdravotní péči 14 %. Podobně tomu bylo také v Německu a Nizozemsku. Velmi významně se domácnosti zapojují do financování zdravotní péče na Kypru, kde se jednalo o celou polovinu veškerých výdajů na zdravotní péči. Vysoké spolupodílení mají domácnosti také v Bulharsku (46 %), Lotyšsku (39 %), Řecku (35 %) či v Litvě (31 %). Ze sledovaných zemí se nejméně podílejí na zdravotní péči domácnosti ve Francii (7 %).

Téměř čtvrtina výdajů šla na zubaře

V České republice domácnosti vydaly za zdravotní péči v roce 2015 téměř 50 mld. Kč. Lidé si sami hradili především léky. Ať už se jednalo o doplatky za medikamenty na předpis nebo volně prodejné léky či ostatní léčiva, stálo je to celkem 22,8 mld. Kč.
Z rodinného rozpočtu si připlatili více než 9 mld. Kč na stomatologická ošetření, přesněji řečeno za nestandardní lékařské úkony a materiály. V případě, že zubař nemá uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, jsou veškeré zákroky hrazené podle ceníku příslušného pracoviště.
Významnou roli ve výdajích domácností hrají výdaje na ambulantní péči. V roce 2015 zaplatily domácnosti 7,1 mld. Kč za léčebnou a rehabilitační péči. Tato kategorie zdravotní péče zahrnuje regulační poplatky za pohotovostní služby, poplatky za různá potvrzení nebo vstupní vyšetření do zaměstnání u praktického lékaře, platby za nadstandardní výkony, materiál a služby a v neposlední řadě kosmetické operace, služby dentálních hygie­nistek, nutričních terapeutů a další služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Výdaje domácností na zdravotní péči v zemích EU a EFTA v roce 2014 (v %)

Výdaje domácností na zdravotní péči v zemích EU a EFTA v roce 2014 (v %)

Regulační poplatky se měnily

V souladu se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se změnil zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, platili pacienti od počátku roku 2008 zdravotnickým zařízením čtyři druhy regulačních poplatků. Ty prošly v průběhu let významnými změnami.
V roce 2015, kdy zůstal v platnosti pouze devadesátikorunový regulační poplatek za využití lékařské a zubní pohotovosti, vydaly české domácnosti za tyto poplatky 192 mil. Kč. Mezi nejčastějšími důvody, proč lidé navštívili pohotovosti, byla poranění, dále pak otravy a popáleniny, nemoci dýchacích cest a onemocnění trávicí soustavy.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost