Světový den mozku

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku.

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku. Ten si svět, na základě podnětu Světové neurologické federace, připomíná od roku 2014 dne 22. července. Každá třetí osoba ve věku nad 80 let trpí alespoň jedním neurologickým onemocněním. Odborníci proto požadují, aby se více investovalo do programů prevence a do zdravotní péče.
Podle Světové zdravotnické organizace trpí neurologickými onemocněními v Evropské unii nejméně 50 mil. lidí a jejich počet stále stoupá. Tento trend souvisí, mimo jiné, se stárnutím populace. Neurologickým chorobám se podle odborníků nevěnuje tolik pozornosti, kolik by zasloužily. Okolo 4,5 mil. Evropanů se potýká s demencí a přibližně 2,6 mil. jich trpí epilepsií. Více než jeden milion obyvatel EU trápí Parkinsonova choroba a zhruba stejný počet lidí postihne každý rok cévní mozková příhoda.
A jaká je situace v České republice? Demencí, včetně Alzheimerovy choroby, trpí zhruba 153 tis. lidí a o polovinu méně pacientů se léčí s epilepsií. Cévní mozková příhoda postihuje 30 tis. osob a Parkinsonova choroba sužuje více než 25 tis. pacientů.
Moderní léčba neurologických onemocnění, která prokazatelně prodlužuje nemocným život a zlepšuje jeho kvalitu, je finančně nákladná. Výše výdajů zdravotních pojišťoven proto rok od roku stoupá. V České republice bylo v roce 2015 vydáno na léčbu neurologických onemocnění celkově 8,5 mld. Kč, což je o 2,6 mld. více než v roce 2010. Z celkových výdajů připadlo 42 % na péči o muže a 58 % na péči o ženy. Vzhledem k rozličnému charakteru neurologických chorob nelze jednoznačně říci, že by se výdaje na léčení pacientů s jejich narůstajícím věkem zvyšovaly. U mužů se nejvyšší částka objevuje ve věkové skupině 35–39 let (318 mil. Kč) a u žen ve věkové skupině 40–44 let (520 mil. Kč). Celkově byly v roce 2015 průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na léčení neurologických onemocnění na jednu pojištěnou ženu (686 Kč) o třetinu nižší než na jednoho pojištěného muže (934 Kč). Od roku 2010 vzrostly průměrné výdaje na jednoho pojištěnce o 44 %.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost