Jsme dostatečně finančně gramotní?

Dluhy jsou výrazným faktorem v sociálním vyloučení. V Česku je zhruba milion lidí v exekuci. V praxi to znamená, že asi tři miliony osob mají problémy kvůli nesplaceným půjčkám, které si vzal někdo z rodiny.

Hana Machková

Hana Machková
rektorka Vysoká škola ekonomická v Praze

Stejně jako je těžké popsat průměrného Čecha, je těžké odpovědět na otázku, zda jsou Češi dostatečně finančně gramotní. Záleží na vzdělání, věku, příjmové skupině, a podle výzkumu České spořitelny dokonce i na místě bydliště a rodinném stavu. Pokud bych zobecnila výsledek daného výzkumu, tak nejlepších výsledků v oblasti finanční gramotnosti dosahuje střední věková skupina vysokoškolsky vzdělané populace, která má nadprůměrné příjmy. To není příliš překvapující zjištění. Jako ženu mě ale potěšilo, že v České republice nejsou rozdíly mezi finanční gramotností mužů a žen a rodinné soužití je zdravé i pro finanční gramotnost.

 

David Marek

David Marek
hlavní ekonom Deloitte

Asi každý z nás se již smířil s tím, že studiem vysoké školy učení nekončí. Podobně je tomu s finanční gramotností. Na trh přicházejí nové finanční produkty, a pokud je chceme využít, a zároveň nenaletět, nezbývá než se učit. Zdaleka nejde jen o běžné uživatele. Přes zkušenost z finanční krize se i letos nechaly největší investiční banky z Wall Street napálit s CDS kontrakty. Příliv inovací je nezastavitelný. Co přinese Fintech? Kolik dat o osobě dovolíme sbírat bance, retailovému řetězci, internetovému prohlížeči? Co se s těmito daty děje? Tam, kde jde o peníze, je opatrnost a znalost o to důležitější. Finančně gramotní nebudeme nikdy dost. Vždy bude potřeba se učit a být ve střehu.

 

Karolína Súkupová

Karolína Súkupová
analytička ČSÚ

Podle různých průzkumů bývá finanční gramotnost Čechů hodnocena jako průměrná až podprůměrná. Češi vědí o základních zásadách domácího hospodaření, a tak se snaží odkládat si část příjmů a vytvářet finanční rezervu. Problém však představují složitější finanční nástroje, které by hodnotu peněz udržely lépe než vklady na běžných účtech. Obtížná je pro domácnosti i orientace v oblasti úvěrů a skutečných nákladů na ně. To všechno se snaží alespoň u mladší generace zlepšit nové předměty ve školním vyučování. Pro širší populaci snad řešení přinese čas a větší zkušenosti s produkty finančního trhu.

 

Daniel Hůle

Daniel Hůle
analytik Člověk v tísni

Pokud by měřítkem finanční gramotnosti byl podíl lidí v exekuci, tak by Češi s největším podílem exekucí na obyvatele v EU na tom byli špatně. Ale na základě zahraničních srovnání se domnívám, že Češi jsou finančně gramotní podobně jako většina obyvatel západoevropských zemí. Pět milionů exekucí totiž není odrazem hlouposti Čechů, ale nemravnosti systému, který si vymahači dluhů dokonale zprivatizovali. Nejvyšší odměny advokátů v EU za vymáhání dluhů, soukromí rozhodci propojení s věřiteli, neregulované sankce, které z desetitisícové půjčky běžně vytvořily půlmilionový dluh. To jsou hlavní příčiny pandemie exekucí.

 

Barbara Halířová

Barbara Halířová
sociální poradkyně Úřad vlády České republiky

S ohledem na alarmující situaci s počtem lidí v exekuci v České republice se velmi často objevuje pojem finanční gramotnost. Ten je používán jako štít ve chvíli, kdy se hledají hlavní příčiny tohoto problému. V řadě situací, které vedou k zadlužení, však ani výborná finanční gramotnost nepomůže, například při nemoci, ztrátě bydlení či zaměstnání. Finanční gramotnost by ale měla být mnohonásobně více akcentována ve vzdělávání dětí na ZŠ a SŠ a vzdělávacích plánech. Ne však formou „biflování“ názvů a procesů na finančním trhu, ale podporou správného a uváženého finančního plánování a rozhodování či znalostí práva a možností obrany.