Počet stavebních povolení dosáhl úrovně roku 2013

VYDÁNÍ: 06/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2017 už třetím rokem rostl počet stavebních povolení, a to hlavně na budovy bytové a ostatní stavby. Na růst orientační hodnoty měla vliv povolení větších akcí na infrastrukturu a na výstavbu velkých průmyslových staveb.

Loňské 1. čtvrtletí začalo optimisticky. Počet stavebních povolení rostl, zato v dalších čtvrtletích kolísal. Stavební úřady vydaly vloni 84 164 stavebních povolení a jejich počet meziročně vzrostl o 1,0 %.
U orientační hodnoty povolených staveb byl zaznamenán největší pokles v roce 2014, od roku 2015 plánované investice rostly. Orientační hodnota staveb povolených v roce 2017 vzrostla proti roku 2016 téměř o pětinu (24,1 %) a činila 352,9 mld. Kč,
tzn. že byla téměř na úrovni roku 2007. Proti roku 2014 plánované investice v roce 2017 vzrostly o třetinu, týkaly se všech kategorií výstavby. Jednalo se o nejvyšší hodnoty u kategorií staveb od roku 2010. Pouze u staveb na ochranu životního prostředí, i přes jejich meziroční růst, se jednalo o druhou nejnižší hodnotu. Téměř ve všech čtvrtletích roku 2017 zaznamenala orientační hodnota třetinové růsty. Pouze ve 2. čtvrtletí nastal mírný pokles vlivem nižších investic na ostatní stavby.

Vydaná stavební povolení a jejich orientační hodnota*), 2008–2017 (%)

Vydaná stavební povolení a jejich orientační hodnota*), 2008–2017 (%)

Nová výstavba vzrostla v roce 2017 meziročně téměř o pětinu

Více investic je dlouhodobě plánováno na novou výstavbu (215,5 mld. Kč, tj. 61 % z celkové hodnoty) než na změny dokončených staveb (37,5 mld. Kč, což bylo o šestinu více než v roce 2016). Na nové výstavbě se nejvíce podílely bytové budovy a na změnách dokončených staveb nebytové budovy.
Podle kategorií výstavby se dlouhodobě více investuje do výstavby nebytových než bytových budov. Výjimkou byly roky 2014 a 2015, v roce 2016 se trend zase obrátil.
V roce 2017 byly předpokládané investice do nebytových budov ve výši 129,2 mld. Kč, což bylo 37 % z celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. Ve srovnání s rokem 2016 byl zaznamenán růst o sedminu. Podíl orientační hodnoty stavebních povolení vydaných na budovy bytové je nižší než v případě nebytových budov. V roce 2017 meziročně vzrostla orientační hodnota bytových budov o 19,6 %. Předpokládané investice činily 102,8 mld. Kč (29 %). Orientační hodnota ostatních staveb měla nejvyšší podíl na celkové očekávané hodnotě v roce 2014 (31 %) a vloni (29 %). Plánované investice na ostatní stavby činily 102,7 mld. Kč, což bylo meziročně více o 43,7 %.

Orientační hodnota staveb, 2009–2017 (mil. Kč)

Orientační hodnota staveb, 2009–2017 (mil. Kč)

Nejnižší podíl na celkové hodnotě vydaných stavebních povolení tvoří dlouhodobě plánované investice pro stavby na ochranu životního prostředí. V roce 2017 meziročně vzrostla orientační hodnota pro tyto stavby na 28,7 mld. Kč. Pětiprocentní podíl byl od roku 2000 nejnižší. Města a obce je využívají na výstavby čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů. Výši plánovaných investic na stavby pro ochranu životního prostředí, nebytové budovy a zejména na ostatní stavby ovlivňuje čerpání financí z evropských fondů a přidělování veřejných financí.
Nejvyšší orientační hodnota vydaných stavebních povolení byla ve Středočeském kraji, kde se jednalo hlavně o nové bytové budovy, nejnižší pak v nejmenším kraji republiky – Karlovarském.
Až do roku 2015 se do staveb nebytových budov investovalo především v hl. m. Praze. Od roku 2016 to již bylo v krajích Jihomoravském, Středočeském a Ústeckém, vloni pak hlavně v Ústeckém kraji zejména na výstavbu velkých průmyslových staveb a na infrastrukturu. Nejvíce peněz na ochranu životního prostředí se vydalo v krajích Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském, kde byl vysoký podíl investic do ostatních staveb, zejména do dopravní infrastruktury.

Meziroční změny orientační hodnoty stavebních povolení, 2010–1. Q 2018

Meziroční změny orientační hodnoty stavebních povolení, 2010–1. Q 2018

Jaká byla situace v 1. čtvrtletí 2018

V lednu až březnu 2018 bylo stavebními úřady vydáno 18 086 stavebních povolení, což v porovnání se stejným obdobím roku 2017 představuje pokles o 4,1 %. Jednalo se o čtvrtou nejnižší hodnotu od roku 1999. Počet vydaných stavebních povolení klesl téměř ve všech kategoriích výstavby, mírně rostl u staveb na ochranu životního prostředí.
Orientační hodnota povolených staveb činila 77,6 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 2,8 % z důvodu vysoké základny (tehdy byla povolena velká průmyslová stavba; pokud by se modelově odečetla tato hodnota, činil by meziroční růst více než 10 %).
Na celkové výstavbě měly vyšší podíl plánované investice na novou výstavbu (63 %). Jejich orientační hodnota meziročně klesla o 2,2 %, když dosáhla 48,5 mld. Kč. Orientační hodnota stavebních povolení na změny dokončených staveb klesla od počátku roku do konce března meziročně o 3,7 % a činila 29,0 mld. Kč.

Orientační hodnota stavebních povolení podle kategorií výstavby, 2017

Orientační hodnota stavebních povolení podle kategorií výstavby, 2017

Z pohledu kategorií výstavby k tomuto poklesu nejvíce přispěly plánované investice do nebytových budov. Jejich hodnota meziročně klesla o 34,9 %, opět z důvodu vysoké srovnávací základny. V ostatních kategoriích se orientační hodnota zvýšila, například u ostatních staveb (o 53,1 %), jejichž investice jdou převážně na dopravní infrastrukturu. O dvě pětiny se meziročně zvýšily plánované výdaje do staveb na ochranu životního prostředí. Rostla také orientační hodnota stavebních povolení na bytové budovy (o 6,9 %) i díky evropským dotacím na snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů.
Z územního hlediska byla v lednu až březnu 2018 nejvyšší orientační hodnota vydaných stavebních povolení ve Středočeském kraji. Na výstavbu bytových budov půjde nejvíce investičních prostředků v krajích Středočeském a Jihomoravském, a to na novou výstavbu a na změny dokončených staveb, kdy nevzniká nový byt. Na výstavbu nebytových budov a ostatních staveb se vydá nejvíce peněz ve Středočeském kraji a na stavby na ochranu životního prostředí v Jihomoravském kraji. Nejméně finančních prostředků se plánuje vydat v krajích Libereckém a Karlovarském, a to téměř ve všech kategoriích výstavby.

Autor: , oddělení statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Statistika stavebnictví veřejnost zajímá

Ing. Petra Cuřínová

Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. ČSÚ ho aproximuje vývojem stavebních prací „ZSV“ a zveřejňuje pouze v indexové podobě. Svým pojetím se blíží přidané hodnotě. Slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, neboť vychází ze stálých cen.

Stavební konjunktura v nedohlednu?

Ing. Josef Vlášek

Stavební produkce v České republice v prvních osmi měsících letošního roku poklesla. Ve srovnání se stejným obdobím roku uplynulého to bylo o více než deset procent.

Stavebnictví v regionech ČR

Ilustrační foto

Nejvyšší počet i orientační hodnota vydaných stavebních povolení je dlouhodobě ve Středočeském kraji, a to hlavně kvůli nové výstavbě bytových budov.

Výstavba bytů se z Prahy přesunula do regionů

Ilustrační foto

Po pěti letech poklesu se stavební produkce k opětovnému růstu vrátila v letech 2014 a 2015. V letošním roce se výkon stavebnictví opět zhoršil. Pro další vývoj bude klíčová aktivita soukromých investorů a také legislativa.

Každý druhý člověk ve stavebnictví podniká

Ilustrační foto

V roce 1993 bylo podnikajících v České republice jako šafránu. Nic nenaznačovalo, že v roce 2014 budeme spolu s Řeckem, Itálií, Polskem a Rumunskem patřit k evropským zemím s nejvyšším podílem podnikajících osob. Žen však u nás podniká stále podstatně méně než mužů.

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2015

Ilustrační foto

Výkon českého stavebnictví se podle statistik dále zlepšil. Stavební produkce v roce 2015 meziročně vzrostla o 7,1 %.

Co se stalo s cenami ve stavebnictví od roku 2008

Ilustrační foto

Mezi vývojem cen ve stavebnictví, zejména bytovém, a cenami bytových nemovitostí lze nalézt určité souvislosti. Zvláště pak, pokud se zaměříme na období od roku 2008, kdy nastala změna cenových trendů, až do současnosti.

Výkon stavebnictví překvapil

Ilustrační foto

Vývoj stavebnictví v Česku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby až do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 přinesl určitý návrat k růstu. Stavební produkce roste i v roce 2015.