Výběr událostí z ČSÚ

Předseda ČSÚ na zasedání Správní rady TU Liberec. Země V4: Setkání předsedů. Jihočeský kraj v číslech. O cestovním ruchu. Memorandum o porozumění. Loučení s Dědičem. ČSÚ poprvé na veletrhu práce.

Předseda ČSÚ na zasedání Správní rady TU Liberec

V pátek 23. listopadu 2018 se konalo XXXIX. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci. Jednání se uskutečnilo v mimořádně působivých prostorách Arcibiskupského paláce v Praze. Účastníky slavnostního zasedání, mezi nimiž byl i předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček, přivítal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Předseda ČSÚ na zasedání Správní rady TU Liberec

Země V4: Setkání předsedů

V Bratislavě se 20. listopadu sešli předsedové statistických úřadů zemí V4. Projednali priority blížícího se slovenského předsednictví v Radě EU v oblasti statistiky. Výsledkem jejich jednání byl společný podpis doplňku k již dříve uzavřenému Memorandu o porozumění mezi úřady.

Jihočeský kraj v číslech

Zaměstnanci oddělení informačních služeb a správy registrů vystoupili 19. listopadu na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Odbornou veřejnost a zástupce médií seznámili s činností Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích v letošním roce. Představili jim také analýzu Základní tendence vývoje v kraji a grafické zobrazení vybraných ukazatelů za správní obvody obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji.

O cestovním ruchu

Ve dnech 12. a 13. listopadu se uskutečnilo v ČSÚ jednání se zástupci ŠÚ SR o statistice cestovního ruchu. Úřad navštívily kolegyně z odboru metodiky a syntézy podnikových statistik Martina Naňáková a Zora Krnová. S českými statistiky se podělily o své zkušenosti s výběrovým šetřením cestovního ruchu v domácnostech, se šetřením příjezdového cestovního ruchu, se šetřením v ubytovacích zařízeních a Satelitním účtem cestovního ruchu.

O cestovním ruchu

Memorandum o porozumění

Předseda ČSÚ Marek Rojíček a Kang Shin-Wook, předseda jihokorejského statistického úřadu KOSTAT, podepsali 27. listopadu v korejském Inčchonu memorandum o porozumění. Stalo se tak na zasedání 6. fóra Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Memorandum o porozumění

Loučení s Dědičem

Ve dnech 31. října a 1. listopadu se uskutečnila porada vedoucích oddělení informačních služeb a webmasterů na KS ČSÚ v Pardubicích. Program zahrnoval důležitá témata informačních služeb, například aktivity v komunikaci ČSÚ s uživateli dat, novinky ve veřejné a regionální databázi, otevřená data, datová tržiště RES, využívání interních aplikací informačního systému. Hovořilo se také o přípravě společných publikací. Účastníci porady se seznámili s postupem přípravy SLDB 2021, se zásadami bezpečného nakládání s daty a s problematikou ochrany osobních údajů. Současně vyjádřili velké poděkování Petru Dědičovi, odborníkovi v oblasti tvorby analýz z KS ČSÚ v Pardubicích, který se rozhodl ukončit své působení v ČSÚ, kde pracoval několik desítek let.

Loučení s Dědičem

ČSÚ poprvé na veletrhu práce

S cílem získat nové zaměstnance se Český statistický úřad zúčastnil veletrhu práce Profesia days, který se uskutečnil ve dnech 7. a 8. listopadu v Praze. Během dvou dnů navštívilo stánek Úřadu více než 150 zájemců o zaměstnání, a to všech věkových kategorií. Pozitivně hodnotili kvalitu poskytnutých informací a komunikaci s ČSÚ. Řadu návštěvníků zaujalo grafické ztvárnění statistických informací.

ČSÚ poprvé na veletrhu práce