Česko je lyžařskou velmocí

Česko vyvezlo podle předběžných dat ČSÚ v roce 2018 více než dvakrát tolik lyží, snowboardů a dalšího vybavení pro zimní sporty, než kolik dovezlo. V evropském srovnání figuruje mezi prvními pěti zeměmi s nejvyšším exportem vybavení pro lyžařské disciplíny.

Sportovní potřeby vyrobené v Česku mají v zahraničí dobře zavedené jméno. V roce 2018 se podařilo vyvézt sportovní zboží v celkové hodnotě přes 18 mld. Kč, zatímco dovoz sportovních potřeb byl přibližně o čtyři miliardy nižší. Výrazný podíl na tomto výsledku měly lyžařské potřeby (lyže, běžky, snowboardy, vázání apod.), jejichž vývoz předčil dovoz o více než 2,5 mld. Kč. V obchodní bilanci sledovaných skupin sportovního zboží dosáhly nejvyššího kladného výsledku těsně za potřebami pro atletiku, plavání a venkovní sporty.

Zahraniční obchod České republiky se zbožím sportovního charakteru v přeshraničním pojetí v roce 2018 (v mld. Kč)

Zahraniční obchod České republiky se zbožím sportovního charakteru v přeshraničním pojetí v roce 2018 (v mld. Kč)

Největší zájem byl v Česku o vybavení pro atletiku, plavání a venkovní sporty

Sportovní zboží je možné v rámci kódů harmonizovaného systému Světové celní organizace rozdělit do několika skupin na základě shodných fyzických vlastností. Nejvíce se v roce 2018 dařilo vyvážet zboží určené pro atletiku, plavání a venkovní sporty, a to v objemu převyšujícím 6,5 mld. Kč. Stejně tak byl i v Česku největší zájem o tuto skupinu zboží. Hodnota tohoto dovezeného zboží dosáhla 4 mld. Kč. Velká poptávka byla po zahraniční sportovní obuvi – té se dovezlo za 3,7 mld. Kč. Ze sledovaných skupin sportovního vybavení je třeba zmínit také potřeby pro cyklistiku a sportovní oděvy, které se na celkovém objemu exportu podílely 3,4 mld. Kč.

Podíl jednotlivých položek na celkovém vývozu lyžařských potřeb z České republiky, 2018

Podíl jednotlivých položek na celkovém vývozu lyžařských potřeb z České republiky, 2018

Dlouholetá tradice výroby lyží

Ze sledované statistiky bohužel není možné určit, jaký podíl sportovního zboží tvořily české značky a jaký zahraniční vyrobené v Česku, nehledě na to, že v přeshraničním pojetí zahraničního obchodu může být zaznamenán také pouhý pohyb zboží jedné společnosti v rámci různých distribučních center. Jisté však je, že výroba lyžařského vybavení má v České republice dlouholetou tradici, a to zejména v Novém Městě na Moravě. Zde působí v současnosti největší český výrobce lyží, jenž zodpovídá za produkci značky Sporten a také nedávno obnovené značky Artis (ta zanikla po privatizaci státního podniku po roce 1989). Vedle toho u nás působí také výrobní podniky pro zahraniční značky (například výrobna pro značku Head v Českých Budějovicích) a dále pak menší výrobci lyží a snowboardů (Lusti či LTB).
Z databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu lze díky podrobnému členění harmonizovaného systému získat údaje o tom, jaké konkrétní typy potřeb pro lyžování vyvezených z České republiky jdou v zahraničí nejvíce na odbyt. Překvapivě nejvyšší podíl na celkové hodnotě vyvezených lyžařských potřeb tvořila vázání na lyže a snowboardy (38 %). Podíl samotných lyží a snowboardů na celkovém exportu lyžařských potřeb byl o 10 procentních bodů nižší. Podobný podíl (27 %) připadl také na lyžařskou obuv. Ostatní lyžařské výrobky netvořily ani desetinový podíl celkového exportu potřeb pro lyžování.

Celková hodnota exportu lyžařských potřeb v zemích EU*), 2017 (mil. eur)

Celková hodnota exportu lyžařských potřeb v zemích EU*), 2017 (mil. eur)

Česká republika mezi „alpskými velikány“

Výroba lyžařských potřeb pro zahraniční trhy je doménou několika málo zemí Evropské unie. Pět největších vývozců lyžařského vybavení, mezi které patří i Česká republika, se podílí 76 % na vývozu všech zemí EU (bez ohledu na to, zda se jedná o zahraniční obchod zemí EU mezi sebou nebo export do zemí mimo EU). Česká republika je tak ve vývozu lyžařského vybavení ve společnosti alpských lyžařských velmocí, jako jsou Rakousko, Itálie či Francie. S objemem vývozu dosahujícím v roce 2017 výše 151,1 mil. eur zaostává za sousedním Německem jen o necelých 19 mil. eur.
Největším exportérem lyžařského vybavení je Rakousko, které s vyvezeným zbožím v hodnotě 517,7 mil. eur předčilo v roce 2017 druhého největšího exportéra – Itálii – takřka o dvojnásobek.