Být ICT odborníkem se vyplácí

Odborníci na informační a komunikační technologie tvoří zhruba 4 % zaměstnané populace. Jejich průměrná mzda je však o 60 % vyšší než celková průměrná mzda v zemi.

Odborníci na informační a komunikační technologie jsou vzhledem k povaze práce, požadavkům na kvali­fikaci a profesní rozvoj a také kvůli jejich nedostatku na trhu práce hodnoceni nadprůměrně.

Regionální rozdíly

V roce 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků v Česku meziročně o 8,5 % a vyhoupla se až na 58 072 Kč, což je o 60 % více než celková průměrná mzda v zemi.

Z regionálního hlediska jsou nejlépe odměňováni ICT odborníci v Praze, kde jejich průměrná hrubá měsíční mzda loni činila 67 tis. Kč. S velkým od­stupem následují kraje Jihomoravský a Středočeský s průměrnou mzdou ve výši 55, resp. 51 tis. Kč. Nej­méně dostávají za svou práci zaplaceno ICT odborníci v Olomouckém kraji, ve kterém se jejich průměrná mzda loni pohybovala okolo 40 tis. Kč. Nejvíce, té­měř 30 %, ICT odborníků je zaměstnáno v Praze.

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů a techniků v ČR v roce 2019 podle sídla jejich zaměstnavatele (tis. Kč)

Převaha mužů nad ženami

V současné době u nás pracuje jako ICT odborník již více než 200 tisíc osob a jejich podíl na zaměst­nané populaci se významně blíží 4 %. V této profesi dlouhodobě převažují muži, zastoupení žen se v posledních letech pohybuje okolo 10 %.

Muži jsou také, jako ve většině ostatních pro­fesí, v oblasti ICT lépe odměňováni než ženy. Roz­díl v tomto oboru ovšem není tak veliký jako jinde. V roce 2019 dostávaly ICT odbornice 86 % platu mužů, kdežto ženy zaměstnané napříč ostatními skupinami zaměstnání jen 81 %. Výrazný rozdíl ve výši mezd byl zaznamenán mezi jednotlivými skupi­nami ICT odborníků. Manažeři, inženýři a specialisté pobírají v průměru 68 950 Kč, technici, mechanici a opraváři v ICT pak 42 798 Kč.

Více se platí v soukromém sektoru

Náskok v úrovni platů ICT odborníků nad jinými profesemi je zřejmý zejména v soukromé sféře, ve veřejném sektoru jsou příjmy ze zaměstnání ICT odborníků s příjmy ostatních zaměstnanců téměř vy­rovnány. Finančně nejlépe jsou na tom ICT odborníci v peněžnictví a pojišťovnictví, jejichž průměrný plat dosahuje 73,4 tis. Kč. Naproti tomu ve veřejné správě, vzdělávání či zdravotnictví je to jen zhruba 43 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů a techniků v ČR podle převažující ekonomické činnosti jejich zaměstnavatele v roce 2019 (tis. Kč)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie