Jednočlenné domácnosti ovlivňují výstavbu nových bytů

V samostatné domácnosti žije téměř pětina obyvatel Česka. Převažují ženy, muži však začínají bydlet sami dříve. Trend tzv. singles nebo mingles domácností je výraznější hlavně ve větších městech. Roste zde i poptávka po malých bytech, největší je v Praze.

V Česku žije podle posledních dat Českého statistického úřadu v samostatné domácnosti přibližně 1,3 milionu Čechů, převažují ženy, a to téměř dvojnásobně. Žen bydlelo v roce 2018 samo na 771 tisíc, mužů jen 492 tisíc. Trend singles nebo mingles domácností je výraznější především ve větších městech. Zvedá se zde poptávka po malých bytech.

Rozdílnosti v samostatných domácnostech jsou markantní v různých obdobích života. Zatímco více než 15 % mužů žije samo už od 25 let a tato procenta jsou plus minus stejná až do důchodu, kdy se jejich počty zvedají nad 32 %, u žen je to ve stejném období pouze 7 %. Jejich počty se významněji zvedají až od věkové hranice 55 let. Žen v důchodovém věku pak bydlí samo až 62 %. Vyšší podíl jednočlenných domácností žen v důchodovém věku se pak vysvětluje relativně větší úmrtností mužů v nižším věku.

Vývoj bydlení v ČR ovlivňují nejen ceny nemovitostí a výše příjmů, ale také životní styl. Trendem dnešní doby se stávají jednočlenné domácnosti, a to především ve městech, kde lidé bydlí častěji v bytech. Single domácnost, kdy muž nebo žena žijí samostatně, jde v posledních letech také ruku v ruce s novějším trendem mingles (z anglického married, but single), kdy partnerské či dokonce i manželské páry žijí odděleně. Každý má svou vlastní domácnost, své finance a nezávislost a scházejí se pouze, když se jim chce. Především pak lidé ve městech mají rádi svůj vlastní prostor a pohodlí. Poptávce po menších bytech se přizpůsobuje také nabídka. Jednočlenné domácnosti typu singles či mingles lze častěji najít ve městech než mimo ně a v regionech s vyšší životní úrovní.

Rozšíření tohoto fenoménu potvrzují také developeři. Trend samostatných domácností je podle nich výrazný především v hlavním městě, kde poptávce po menších bytech uzpůsobují velikosti nových bytů. Lidé, kteří bydlí sami, nepotřebují několikapokojové nemovitosti. Naopak často preferují garsonky nebo 1+kk a rozhodující pro ně bývá především vynikající dopravní dostupnost a infrastruktura v bezprostřední blízkosti nemovitosti.

Informace o demografických charakteristikách českých domácností zveřejňuje Český statistický úřad pravidelně v publikaci Příjmy a životní podmínky domácností. Aktuální údaje jsou dostupné za rok 2019.