Předběžný odhad HDP – 4. čtvrtletí 2020

Podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt oproti 3. čtvrtletí vzrostl o 0,3 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019 byl nižší o 5,0 %. Za celý rok 2020 se HDP snížil o 5,6 %.

Ve 4. čtvrtletí došlo k opětovnému zpřísnění opatření proti šíření koronaviru, což negativně zasáhlo zejména oblast služeb a maloobchodu. Na rozdíl od 2. čtvrtletí 2020 se neopakoval výrazný propad výroby v průmyslu a nedotčen byl rovněž zahraniční obchod. I proto se neprohloubil meziroční pokles HDP a dokonce došlo k jeho mírnému nárůstu ve srovnání se 3. kvartálem.

Na meziroční pokles HDP ve 4. čtvrtletí působila zejména domácí poptávka. Opatření, která byla zavedena, totiž podobně jako na jaře omezila možnosti spotřeby domácností. Za úrovní předchozího roku silně zaostávala i investiční aktivita. Naopak vliv zahraniční poptávky byl pozitivní.

V roce 2020 klesl hrubý domácí produkt o 5,6 %. Přispěl k tomu především propad domácí poptávky. Klesla totiž spotřeba i investice. Projevil se také propad zahraniční poptávky v první polovině roku.

Loni klesla hrubá přidaná hodnota v průmyslu i většině odvětví služeb. Obzvlášť silný byl propad ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství, kterých se často přímo týkala restriktivní opatření. Nedařilo se ani stavebnictví.

Ve 4. čtvrtletí klesla zaměstnanost o 2,1 % oproti 4. čtvrtletí předchozího roku a o 0,5 % v porovnání s předchozím čtvrtletím. Za celý rok 2020 klesla zaměstnanost o 1,6 %.

Hrubý domácí produkt v EU se ve 4. čtvrtletí snížil oproti předchozímu kvartálu o 0,5 %. Meziroční pokles se prohloubil na 4,8 %. Podle dostupných údajů HDP výrazně klesl oproti 3. čtvrtletí v Rakousku (-4,3 %), Itálii (-2,0 %) a ve Francii (-1,3 %). Ostatní země zaznamenaly spíše drobné nárůsty (například Německo o 0,1 %). Všechny ekonomiky ve srovnání se 4. kvartálem 2019 zaostávaly.