V Rakousku se na čtvrtině zemědělské půdy hospodaří ekologicky

V roce 2019 se v zemích EU hospodařilo v souladu se zásadami ekologického zemědělství na 8,5 % celkové využité zemědělské plochy.

Mezi lety 2012 a 2019 se ekologicky obhospodařovaná plocha zvětšila v celé EU o 46 %, přičemž Bulharsko, Francie, Chorvatsko a Maďarsko zaznamenaly růst o více než 100 %. Za stejné období bylo pouze v jediném státě EU – v Polsku – ekologické zemědělství na ústupu, když se tamní plocha, na níž se nepoužívala průmyslová hnojiva, zmenšila o 22,6 %.

V roce 2019 měly mezi členskými státy EU největší podíl ekologické půdy Rakousko (25,3 % z celkové využívané zemědělské půdy), Estonsko (22,3 %) a Švédsko (20,4 %), následované Českem a Itálií (obě země 15,2 %), Lotyšskem (14,8 %) a Finskem (13,5 %).

Ve všech zbývajících členských státech EU byl podíl ekologického zemědělství 11 % nebo nižší, přičemž nejmenší podíl byl zaznamenán v Nizozemsku (3,7 %), Polsku (3,5 %), Rumunsku (2,9 %), Bulharsku (2,3 %), Irsku (1,6 %) a na Maltě (0,5 %).

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.