Propad investic v ČR je hlubší než ve zbytku EU

Krize postihla investiční aktivitu ve většině zemí EU. Oživení se Česku zatím vyhýbá.

Investiční aktivita je složkou hrubého domácího produktu, která nejcitlivěji reaguje na výkyvy hospodářského cyklu. Ačkoli v posledních letech do dynamiky investic promlouval i cyklus evropských dotací, nejistota ekonomických aktérů v čase krize je stále hlavním hybatelem jejich kapitálových výdajů. To potvrzuje i aktuální ekonomický pokles, který EU zažívá.

Dynamika investic v EU zpomalila již v 1. čtvrtletí 2020, kdy meziroční přírůstek výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu činil jen 0,7 %, ale hlavní propad nastal ve 2. čtvrtletí – meziročně o 18,6 %. Ve 3. čtvrtletí došlo ke zlepšení situace a pokles se zmírnil na –4,4 %. Ve 4. čtvrtletí zaostávaly výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu meziročně o 7,9 %. Prohloubení meziročního propadu ale způsobila zejména vysoká srovnávací základna závěru roku 2019, protože ve srovnání s 3. čtvrtletím investice v EU narostly o 1,3 %.

Podle věcného členění investic v EU se ve 4. čtvrtletí meziročně nejvíce snížily výdaje na produkty duševního vlastnictví, např. softwarové licence (–20 %) a investice do dopravních prostředků a  zařízení (–16 %). K mírnějšímu poklesu došlo u investic do obydlí (–2,7 %) a do ostatních budov a staveb (–1,7 %).

Česko proti trendu

Ve většině zemí EU výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí 2020 zaostávaly za úrovní předchozího roku. Největší propad byl zaznamenán v Irsku (–61,8 %), na Slovensku (–15,8 %) a v Česku (–12,3 %). Meziroční propad investiční aktivity v ČR se během druhé poloviny roku prohluboval. Zatímco v krizovém 2. čtvrtletí došlo k mírnému mezičtvrtletnímu nárůstu (0,7 %), ve 3. i 4. kvartálu se v české ekonomice investice navzdory celoevropskému trendu snižovaly (o 4,2 % a 0,3 %).

O více než desetinu zaostávala investiční aktivita při meziročním srovnání 4. čtvrtletí také ve Španělsku (–11,0 %) a v Polsku (–10,3 %). Naopak 70 % meziroční nárůst investic byl zaznamenán v Estonsku, o 23,2 % se navýšily kapitálové výdaje na Kypru a přírůstek 8,9 % vykázala Litva.

Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu (4. čtvrtletí 2020, meziroční změna v %)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.